Saltar al contingut principal

Matriculació de vehicles industrials

Matriculació de vehicles industrials Catalunya. Febrer del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 1.622 407 33,5 29,0
Total de vehicles 13.498 2.855 26,8 15,8
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Matriculació de vehicles industrials Espanya. Febrer del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 10.032 2.740 37,6 33,4
Total de vehicles 87.406 15.072 20,8 14,6
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.

Darrera actualització: 4 de març de 2014. Sèries revisades el 3 de març de 2020. Propera actualització: 15 de desembre de 2021

Dades anuals

Nota metodològica

La matriculació de vehicles industrials és un indicador d'inversió tradicional, molt vinculat al cicle econòmic de les empreses.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de la Direcció General de Transit. Es consideren vehicles industrials els camions i els tractors. Per camió, s'entén qualsevol automòbil concebut i construït per transportar coses (s'exclou la motocicleta de tres rodes de tara no inferior als 400 kg). Per tractor, s'entén l'automòbil concebut i construït principalment per arrossegar un semiremolc.

Les dades mensuals són provisionals.