Saltar al contingut principal

Matriculació de vehicles industrials

Matriculació de vehicles industrials Catalunya. Febrer del 2024
Variació interanual
Valor Absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 2.216 345 18,4 17,8
Total de vehicles 17.637 2.219 14,4 10,5
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Matriculació de vehicles industrials Espanya. Febrer del 2024
Variació interanual
Valor Absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 18.261 2.554 16,3 15,8
Total de vehicles 125.183 14.272 12,9 10,7
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.

Darrera actualització: 18 de març de 2024. Propera actualització: 15 d'abril de 2024

Dades anuals

Nota metodològica

La matriculació de vehicles industrials és un indicador d'inversió tradicional, molt vinculat al cicle econòmic de les empreses.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de la Direcció General de Transit. Es consideren vehicles industrials els camions i els tractors. Per camió, s'entén qualsevol automòbil concebut i construït per transportar coses (s'exclou la motocicleta de tres rodes de tara no inferior als 400 kg). Per tractor, s'entén l'automòbil concebut i construït principalment per arrossegar un semiremolc.

Les dades mensuals són provisionals.