Matriculació de vehicles industrials

Matriculació de vehicles industrials Catalunya. Maig del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 3.242 -466 -12,6 -9,3
Total de vehicles 29.372 116 0,4 -1,0
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Matriculació de vehicles industrials Espanya. Maig del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 20.616 -715 -3,4 -0,7
Total de vehicles 177.883 -7.253 -3,9 -2,0
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.

El nombre de vehicles industrials matriculats a Catalunya al mes de maig del 2019 ha estat de 3.242, xifra que suposa un decrement interanual del 12,6%. En sentit contrari, la matriculació total de vehicles ha augmentat respecte a un any enrere un 0,4%. A Espanya, disminueix un 3,4% el nombre de vehicles industrials i un 3,9% el total de vehicles matriculats. En els primers cinc mesos del 2019, la matriculació de vehicles industrials ha baixat un 9,3% a Catalunya i un 0,7% a Espanya respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació: 17 de juny del 2019. Propera actualització: 15 de juliol del 2019

Dades anuals

Nota metodològica

La matriculació de vehicles industrials és un indicador d'inversió tradicional, molt vinculat al cicle econòmic de les empreses.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de la Direcció General de Transit. Es consideren vehicles industrials els camions i els tractors. Per camió, s'entén qualsevol automòbil concebut i construït per transportar coses (s'exclou la motocicleta de tres rodes de tara no inferior als 400 kg). Per tractor, s'entén l'automòbil concebut i construït principalment per arrossegar un semiremolc.

Les dades mensuals són provisionals.