Saltar al contingut principal

Matriculació de vehicles industrials

Matriculació de vehicles industrials Catalunya. Maig del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 1.248 -1.994 -61,5 -51,2
Total de vehicles 8.667 -20.705 -70,5 -52,8
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Nota: Les dades a partir del març del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Matriculació de vehicles industrials Espanya. Maig del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 9.091 -11.525 -55,9 -46,6
Total de vehicles 56.584 -121.299 -68,2 -51,4
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Nota: Les dades a partir del març del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Darrera actualització: 15 de juny de 2020. Propera actualització: 15 de juliol de 2020

Dades anuals

Nota metodològica

La matriculació de vehicles industrials és un indicador d'inversió tradicional, molt vinculat al cicle econòmic de les empreses.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de la Direcció General de Transit. Es consideren vehicles industrials els camions i els tractors. Per camió, s'entén qualsevol automòbil concebut i construït per transportar coses (s'exclou la motocicleta de tres rodes de tara no inferior als 400 kg). Per tractor, s'entén l'automòbil concebut i construït principalment per arrossegar un semiremolc.

Les dades mensuals són provisionals.