Saltar al contingut principal

Indicador de clima industrial (ICI)

Indicador de clima industrial (ICI) Catalunya. Febrer del 2014
Mes actual Mes anterior Mateix mes any anterior
Indicador de clima industrial -12,8 -12,2 -20,0
cartera de comandes -28,8 -27,9 -40,3
estoc de productes acabats 6,7 9,4 12,3
tendència de la producció -3,0 0,7 -7,4
Béns d'inversió -28,1 -13,2 -37,0
Béns intermedis -7,1 -16,4 -19,2
Béns de consum -9,6 -8,2 -11,4
Unitats: Saldo de respostes.
Font: Departament d'Empresa i Treball, a partir de dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Indicador de clima industrial (ICI) Espanya. Febrer del 2014
Mes actual Mes anterior Mateix mes any anterior
Indicador de clima industrial -8,6 -9,5 -14,3
cartera de comandes -20,9 -18,3 -32,7
estoc de productes acabats 8,1 8,2 8,2
tendència de la producció 3,2 -2,0 -2,0
Béns d'inversió -10,5 -8,0 -15,4
Béns intermedis -8,8 -15,4 -17,1
Béns de consum -6,4 -1,8 -7,6
Unitats: Saldo de respostes.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Darrera actualització: 11 de març de 2014. Sèries revisades el 10 d'octubre de 2017. Propera actualització: 10 de desembre de 2021

Dades anuals Estadística ICI

Nota metodològica

Es tracta d'un índex elaborat a partir d'una enquesta mensual d'opinions empresarials. Es pregunta sobre: cartera de comandes, estocs de productes acabats, producció i tendència dels preus de venda. Per a cada pregunta es demana sobre el seu nivell i la seva tendència en termes de tres opcions:

  • positiva (elevat, excessiu, augment, augmentar)
  • negativa (feble, insuficient, descens, disminuir)
  • estable (normal, adequat, estabilitat, mantenir-se)

Els resultats es presenten en forma de saldos entre els percentatges de respostes positives i negatives.

Aquests resultats no s'han d'interpretar quantitativament sinó com a tendència qualitativa. Per tal de facilitar la lectura ràpida dels resultats, es calcula l'indicador de clima industrial (ICI), que s'obté de la mitjana de saldos de les opinions empresarials sobre el nivell de la cartera de comandes total, el nivell dels estocs de productes acabats (amb signe invers) i la tendència de la producció.

A partir del maig del 2009 es revisen les dades de Catalunya a fi d'harmonitzar el sistema de desestacionalització amb el del Ministeri i la UE.