Saltar al contingut principal

Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei

Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei Catalunya. Maig del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total 46,7 -5.000,8 -99,1 -59,7
Vols regulars 44,7 -4.903,9 -99,1 -59,6
Vols no regulars 1,7 -92,3 -98,2 -74,5
Altres tipus de trànsit 0,3 -4,6 -93,5 -27,4
Barcelona-El Prat Josep Tarradellas 46,3 -4.634,2 -99,0 -58,7
Vols regulars 44,7 -4.584,2 -99,0 -58,7
Vols no regulars 1,6 -47,9 -96,8 -62,1
Altres tipus de trànsit 0,0 -2,1 -98,5 11,9
Girona-Costa Brava 0,1 -229,2 -100,0 -83,7
Vols regulars 0,0 -218,4 -100,0 -84,0
Vols no regulars 0,0 -10,1 -99,8 -94,9
Altres tipus de trànsit 0,1 -0,7 -90,3 15,8
Lleida-Alguaire 0,1 -2,2 -97,4 -75,0
Vols regulars 0,0 -0,7 -100,0 -24,9
Vols no regulars 0,0 0,0 0,0 -89,9
Altres tipus de trànsit 0,1 -1,5 -96,1 -63,6
Reus 0,2 -135,2 -99,8 -96,9
Vols regulars 0,0 -100,5 -100,0 -97,2
Vols no regulars 0,1 -34,4 -99,8 -98,1
Altres tipus de trànsit 0,2 -0,4 -70,1 -44,8
Unitats: Milers de persones.
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri; Departament de Territori i Sostenibilitat. Aeroports de Catalunya.
Nota: Les dades a partir del març del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei Espanya. Maig del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total 259,8 -24.326,3 -98,9 -57,9
Vols regulars 238,3 -23.413,8 -99,0 -58,2
Vols no regulars 17,6 -889,4 -98,1 -50,6
Altres tipus de trànsit 3,9 -23,1 -85,6 -17,5
Unitats: Milers de persones.
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri.
Nota: Les dades a partir del març del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Darrera actualització: 15 de juny de 2020. Propera actualització: 10 de juliol de 2020

Dades anuals Estadística AER

Nota metodològica

El moviment de passatgers en els aeroports mesura els passatgers transportats en vols regulars, no regulars i altres tipus de trànsit de les companyies nacionals o estrangeres.

El passatger transportat és la persona que realitza un vol determinat. Es comptabilitza una sola vegada amb independència de si realitza una o diverses etapes del vol.

S'entén per trànsit regular aquell servei aeri comercial amb un horari fix que es fa independentment del nombre de passatgers que hi volin.

S'entén per trànsit no regular (o xàrter) aquell servei aeri comercial realitzat mitjançant remuneració on l'operació no s'ha notificat com a servei regular.

Altres tipus de trànsit inclouen els trànsits de tipus comercial, que no es poden considerar com a regulars ni xàrter, i els trànsits no comercials (inclouen les operacions relacionades amb el moviment d'avions militars, de l'Estat, privats, i de treballs aeris).

Les dades de Catalunya inclouen el moviment de passatgers en els aeroports de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava, Reus i Lleida-Alguaire. Des del mes de febrer del 2015, les dades de l'aeroport de Lleida-Alguaire són subministrades per Aeroports de Catalunya.

Des de la publicació de la informació de gener del 2016, les dades de passatgers, aeronaus i mercaderies s'actualitzen a partir de les Estadísticas de tráfico aéreo d'AENA. Aquest canvi de font suposa la revisió de tots els períodes publicats fins a aquesta data. La revisió permet afegir nova informació vinculada amb els moviments d'altres tipus de trànsit.