Saltar al contingut principal

Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei

Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei Catalunya. Setembre del 2021
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total 2.743,2 1.882,3 218,7 5,5
Vols regulars 2.730,9 1.876,9 219,8 5,6
Vols no regulars 7,2 4,3 150,2 -30,4
Altres tipus de trànsit 5,1 1,2 29,9 53,9
Barcelona-El Prat Josep Tarradellas 2.629,4 1.785,0 211,4 4,1
Vols regulars 2.623,2 1.781,8 211,8 4,4
Vols no regulars 5,1 2,7 109,9 -39,6
Altres tipus de trànsit 1,1 0,5 108,7 -3,7
Girona-Costa Brava 69,0 60,4 .. 35,7
Vols regulars 68,0 60,1 .. 38,4
Vols no regulars 0,8 0,5 183,5 42,6
Altres tipus de trànsit 0,3 -0,2 -38,0 -44,2
Lleida-Alguaire 4,7 1,5 47,5 124,1
Vols regulars 0,9 0,4 66,7 126,0
Vols no regulars 0,3 0,3 0,0 -68,9
Altres tipus de trànsit 3,4 0,8 30,9 158,0
Reus 40,1 35,4 .. 240,3
Vols regulars 38,8 34,6 .. 267,5
Vols no regulars 1,0 0,8 .. 102,2
Altres tipus de trànsit 0,4 0,0 -4,1 27,4
Unitats: Milers de persones.
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri; Departament de Territori i Sostenibilitat. Aeroports de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei Espanya. Setembre del 2021
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total 16.265,7 10.821,0 198,7 18,0
Vols regulars 15.823,5 10.429,6 193,4 19,2
Vols no regulars 428,8 392,1 .. -19,0
Altres tipus de trànsit 13,4 -0,7 -4,7 -0,9
Unitats: Milers de persones.
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 13 d'octubre de 2021. Propera actualització: 10 de novembre de 2021

Dades anuals Estadística AER

Nota metodològica

El moviment de passatgers en els aeroports mesura els passatgers embarcats i / o desembarcats a l'aeroport transportats en vols regulars, no regulars i altres tipus de trànsit de les companyies nacionals o estrangeres.

El passatger transportat és la persona que realitza un vol determinat. Es comptabilitza una sola vegada amb independència de si realitza una o diverses etapes del vol.

S'entén per trànsit regular aquell servei aeri comercial amb un horari fix que es fa independentment del nombre de passatgers que hi volin.

S'entén per trànsit no regular (o xàrter) aquell servei aeri comercial realitzat mitjançant remuneració on l'operació no s'ha notificat com a servei regular.

Altres tipus de trànsit inclouen els trànsits de tipus comercial, que no es poden considerar com a regulars ni xàrter, i els trànsits no comercials (inclouen les operacions relacionades amb el moviment d'avions militars, de l'Estat, privats, i de treballs aeris).

Les dades de Catalunya inclouen el moviment de passatgers en els aeroports de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava, Reus i Lleida-Alguaire. Des del mes de febrer del 2015, les dades de l'aeroport de Lleida-Alguaire són subministrades per Aeroports de Catalunya.

Des de la publicació de la informació de gener del 2016, les dades de passatgers, aeronaus i mercaderies s'actualitzen a partir de les Estadísticas de tráfico aéreo d'AENA. Aquest canvi de font suposa la revisió de tots els períodes publicats fins a aquesta data. La revisió permet afegir nova informació vinculada amb els moviments d'altres tipus de trànsit.