Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei

Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei Catalunya. Maig del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total 5.045,3 146,5 3,0 5,0
Vols regulars 4.947,8 138,1 2,9 5,0
Vols no regulars 94,0 8,7 10,2 -1,8
Altres tipus de trànsit 3,4 -0,2 -6,6 39,4
Barcelona-El Prat Josep Tarradellas 4.680,5 132,9 2,9 5,4
Vols regulars 4.628,9 124,2 2,8 5,4
Vols no regulars 49,5 8,3 20,2 -2,3
Altres tipus de trànsit 2,1 0,4 22,2 -3,4
Girona-Costa Brava 229,3 2,3 1,0 -7,8
Vols regulars 218,4 4,8 2,3 -7,5
Vols no regulars 10,1 -2,5 -19,9 -18,4
Altres tipus de trànsit 0,8 0,0 -4,4 -15,8
Lleida-Alguaire .. .. .. ..
Vols regulars .. .. .. ..
Vols no regulars .. .. .. ..
Altres tipus de trànsit .. .. .. ..
Reus 135,5 12,7 10,3 4,1
Vols regulars 100,5 9,7 10,7 2,0
Vols no regulars 34,5 3,0 .. 17,1
Altres tipus de trànsit 0,5 -0,1 -15,1 -36,4
Unitats: Milers de persones.
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri; Departament de Territori i Sostenibilitat. Aeroports de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei Espanya. Maig del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total 24.586,1 820,3 3,5 5,6
Vols regulars 23.652,0 1.012,5 4,5 6,6
Vols no regulars 907,0 -195,2 -17,7 -15,0
Altres tipus de trànsit 27,0 3,0 12,6 -18,9
Unitats: Milers de persones.
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri.

El trànsit de passatgers pels aeroports catalans ha estat de 5.045,3 milers de persones al maig del 2019, quantitat que suposa un increment interanual del 3%. Augmenta el moviment de passatgers a l'aeroport de Barcelona-El Prat (2,9%), de Reus (10,3%) i el de Girona-Costa Brava (1%). A Espanya, el trànsit de passatgers ha crescut un 3,5%, si es compara amb el mes de maig de l'any anterior.

Data de publicació: 12 de juny del 2019. Propera actualització: 10 de juliol del 2019

Dades anuals

Nota metodològica

El moviment de passatgers en els aeroports mesura els passatgers transportats en vols regulars, no regulars i altres tipus de trànsit de les companyies nacionals o estrangeres.

El passatger transportat és la persona que realitza un vol determinat. Es comptabilitza una sola vegada amb independència de si realitza una o diverses etapes del vol.

S'entén per trànsit regular aquell servei aeri comercial amb un horari fix que es fa independentment del nombre de passatgers que hi volin.

S'entén per trànsit no regular (o xàrter) aquell servei aeri comercial realitzat mitjançant remuneració on l'operació no s'ha notificat com a servei regular.

Altres tipus de trànsit inclouen els trànsits de tipus comercial, que no es poden considerar com a regulars ni xàrter, i els trànsits no comercials (inclouen les operacions relacionades amb el moviment d'avions militars, de l'Estat, privats, i de treballs aeris).

Les dades de Catalunya inclouen el moviment de passatgers en els aeroports de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava, Reus i Lleida-Alguaire. Des del mes de febrer del 2015, les dades de l'aeroport de Lleida-Alguaire són subministrades per Aeroports de Catalunya.

Des de la publicació de la informació de gener del 2016, les dades de passatgers, aeronaus i mercaderies s'actualitzen a partir de les Estadísticas de tráfico aéreo d'AENA. Aquest canvi de font suposa la revisió de tots els períodes publicats fins a aquesta data. La revisió permet afegir nova informació vinculada amb els moviments d'altres tipus de trànsit.

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn