Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors

Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors Catalunya. Octubre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vaixells mercants (unitats) 998 -25 -2,4 0,4
Barcelona 782 -21 -2,6 1,3
Tarragona 216 -4 -1,8 -2,6
Passatgers (milers) 512,7 59,2 13,1 10,0
Barcelona 505,4 59,0 13,2 9,0
Tarragona 7,4 0,2 3,5 82,2
Mercaderies (milers de tones) 8.432,4 279,5 3,4 4,8
Barcelona 5.509,4 179,2 3,4 10,2
Tarragona 2.923,0 100,3 3,6 -5,0
Contenidors (en TEUs) (1) 321.494 59.243 22,6 12,4
Barcelona 317.090 59.613 23,2 12,8
Tarragona 4.404 -370 -7,8 -8,1
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.
Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors Espanya. Octubre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vaixells mercants (unitats) 14.482 1.063 7,9 6,9
Passatgers (milers) 3.120,6 97,1 3,2 6,0
Mercaderies (milers de tones) 47.265,1 1.319,3 2,9 3,1
Contenidors (en TEUs) (1) 1.516.252 101.233 7,2 7,7
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.

Han transitat pels ports catalans 998 vaixells mercants a l’octubre del 2018, quantitat que suposa un decrement interanual del 2,4% respecte al mateix mes de l'any anterior. En sentit contrari, ha augmentat el volum de mercaderies un 3,4%, el nombre de passatgers un 13,1% i el de contenidors en TEU un 22,6%. A Espanya, el nombre de vaixells mercants creix un 7,9%, i també es registren increments interanuals en el nombre de passatgers (3,2%), en el volum de mercaderies (2,9%) i en el nombre de contenidors (7,2%). En els deu primers mesos de l'any, el volum de mercaderies ha crescut un 4,8% a Catalunya i un 3,1% a Espanya respecte al mateix període de l'any 2017.

Data de publicació: 7 de desembre del 2018.

Nota metodològica

El moviment de vaixells reflecteix el nombre de vaixells mercants entrats en cadascun dels ports, qualsevol que sigui el tipus de navegació (cabotatge o exterior), la nacionalitat (espanyol o estranger) o el tipus de vaixell (tancs, de càrrega a granel, portacontenidors, càrrega general, etc.).

El trànsit de passatgers pels ports mesura el nombre de persones que efectuen un recorregut en qualsevol tipus de vaixell mercant entrat o sortit dels ports, en qualsevol tipus de navegació (cabotatge o exterior).

El tràfic de mercaderies en els ports inclou les tones de mercaderies carregades o descarregades i transbordades en els ports mercants. Dins de les mercaderies s'inclouen els líquids a l'engròs (productes petrolífers, gas naturals i altres líquids), sòlids a l'engròs (ciment, carbó, cereals, minerals, etc.), i les mercaderies en general, que són les mercaderies envasades en unitats de càrrega que poden ser comptades (líquids embotellats, ciment envasat, etc.).

El tràfic de contenidors inclou les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades vagin dins de contenidors de dimensions de 20 o més peus.

Les dades de Catalunya fan referència als ports de Barcelona i Tarragona.

Les dades d'aquesta sèrie són provisionals. Quan s'incorpora la dada d'un nou període es revisa la del mateix període de l'any anterior.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: