Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors

Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors Catalunya. Juny del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vaixells mercants (unitats) 993 23 2,4 4,9
Barcelona 785 41 5,5 6,1
Tarragona 208 -18 -8,0 0,8
Passatgers (milers) 473,6 44,1 10,3 14,6
Barcelona 457,3 36,7 8,7 13,0
Tarragona 16,2 7,4 .. ..
Mercaderies (milers de tones) 7.339,8 -89,0 -1,2 10,6
Barcelona 5.573,2 754,8 15,7 16,4
Tarragona 1.766,6 -843,8 -32,3 0,3
Contenidors (en TEUs) (1) 291.727 41.092 16,4 16,0
Barcelona 287.344 43.086 17,6 16,5
Tarragona 4.383 -1.994 -31,3 -4,6
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.
Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors Espanya. Juny del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vaixells mercants (unitats) 15.526 972 6,7 5,4
Passatgers (milers) 3.036,1 190,9 6,7 9,0
Mercaderies (milers de tones) 44.434,5 1.421,8 3,3 6,1
Contenidors (en TEUs) (1) 1.401.979 154.062 12,3 9,6
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.

Han transitat pels ports catalans 993 vaixells mercants al juny del 2018, quantitat que suposa un increment interanual del 2,4% respecte al mateix mes de l'any anterior. El volum de mercaderies ha disminuït un 1,2% interanual, mentre que han registrat increments tant el nombre de passatgers (10,3%) com el de contenidors en TEU (16,4%). A Espanya, creix el nombre de vaixells mercants (6,7%) i també es registren increments interanuals en el nombre de passatgers (6,7%), en el volum de mercaderies (3,3%) i en el nombre de contenidors (12,3%). En el primer semestre de l'any, el volum de mercaderies ha crescut un 10,6% a Catalunya i un 6,1% a Espanya respecte al mateix període de l'any 2017.

Data de publicació: 8 d'agost del 2018. Propera actualització: 7 de setembre del 2018

Nota metodològica

El moviment de vaixells reflecteix el nombre de vaixells mercants entrats en cadascun dels ports, qualsevol que sigui el tipus de navegació (cabotatge o exterior), la nacionalitat (espanyol o estranger) o el tipus de vaixell (tancs, de càrrega a granel, portacontenidors, càrrega general, etc.).

El trànsit de passatgers pels ports mesura el nombre de persones que efectuen un recorregut en qualsevol tipus de vaixell mercant entrat o sortit dels ports, en qualsevol tipus de navegació (cabotatge o exterior).

El tràfic de mercaderies en els ports inclou les tones de mercaderies carregades o descarregades i transbordades en els ports mercants. Dins de les mercaderies s'inclouen els líquids a l'engròs (productes petrolífers, gas naturals i altres líquids), sòlids a l'engròs (ciment, carbó, cereals, minerals, etc.), i les mercaderies en general, que són les mercaderies envasades en unitats de càrrega que poden ser comptades (líquids embotellats, ciment envasat, etc.).

El tràfic de contenidors inclou les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades vagin dins de contenidors de dimensions de 20 o més peus.

Les dades de Catalunya fan referència als ports de Barcelona i Tarragona.

Les dades d'aquesta sèrie són provisionals. Quan s'incorpora la dada d'un nou període es revisa la del mateix període de l'any anterior.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: