Saltar al contingut principal

Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors

Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors Catalunya. Juliol del 2021 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vaixells mercants (unitats) 986 215 27,9 7,5
Barcelona 779 171 28,1 3,7
Tarragona 207 44 27,0 19,2
Passatgers (milers) 191,2 80,1 72,1 -20,0
Barcelona 191,1 80,0 72,1 -19,9
Tarragona 0,1 0,1 .. -79,4
Mercaderies (milers de tones) 8.040,7 1.436,4 21,7 17,9
Barcelona 5.656,4 740,9 15,1 16,3
Tarragona 2.384,3 695,5 41,2 21,5
Contenidors (en TEUs) (1) 304.922 65.971 27,6 29,8
Barcelona 299.471 63.699 27,0 30,1
Tarragona 5.451 2.272 71,5 10,3
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors Espanya. Juliol del 2021 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vaixells mercants (unitats) 14.412 2.928 25,5 16,1
Passatgers (milers) 2.229,6 545,5 .. -5,6
Mercaderies (milers de tones) 45.023,0 3.549,4 8,6 5,0
Contenidors (en TEUs) (1) 1.514.783 109.021 7,8 9,1
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 6 de setembre de 2021. Propera actualització: 5 d'octubre de 2021

Dades anuals Estadística PORTS

Nota metodològica

El moviment de vaixells reflecteix el nombre de vaixells mercants entrats en cadascun dels ports, qualsevol que sigui el tipus de navegació (cabotatge o exterior), la nacionalitat (espanyol o estranger) o el tipus de vaixell (tancs, de càrrega a granel, portacontenidors, càrrega general, etc.).

El trànsit de passatgers pels ports mesura el nombre de persones que efectuen un recorregut en qualsevol tipus de vaixell mercant entrat o sortit dels ports, en qualsevol tipus de navegació (cabotatge o exterior).

El tràfic de mercaderies en els ports inclou les tones de mercaderies carregades o descarregades i transbordades en els ports mercants. Dins de les mercaderies s'inclouen els líquids a l'engròs (productes petrolífers, gas naturals i altres líquids), sòlids a l'engròs (ciment, carbó, cereals, minerals, etc.), i les mercaderies en general, que són les mercaderies envasades en unitats de càrrega que poden ser comptades (líquids embotellats, ciment envasat, etc.).

El tràfic de contenidors inclou les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades vagin dins de contenidors de dimensions de 20 o més peus.

Les dades de Catalunya fan referència als ports de Barcelona i Tarragona.

Les dades d'aquesta sèrie són provisionals. Quan s'incorpora la dada d'un nou període es revisa la del mateix període de l'any anterior.