Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors

Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors Catalunya. Agost del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vaixells mercants (unitats) 984 -75 -7,1 2,0
Barcelona 780 -68 -8,0 2,8
Tarragona 204 -7 -3,3 -0,9
Passatgers (milers) 659,2 7,7 1,2 9,8
Barcelona 643,3 0,0 0,0 8,6
Tarragona 15,9 7,7 .. ..
Mercaderies (milers de tones) 7.720,6 -712,8 -8,5 7,0
Barcelona 5.221,1 -200,8 -3,7 12,8
Tarragona 2.499,5 -511,9 -17,0 -3,6
Contenidors (en TEUs) (1) 302.412 3.766 1,3 11,6
Barcelona 297.576 4.504 1,5 12,0
Tarragona 4.836 -738 -13,2 -7,6
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.
Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors Espanya. Agost del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vaixells mercants (unitats) 17.886 1.675 10,3 6,8
Passatgers (milers) 5.521,2 223,4 4,2 6,4
Mercaderies (milers de tones) 46.329,1 -737,2 -1,6 4,3
Contenidors (en TEUs) (1) 1.471.388 40.618 2,8 8,6
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.

Han transitat pels ports catalans 984 vaixells mercants a l’agost del 2018, quantitat que suposa un decrement interanual del 7,1% respecte al mateix mes de l'any anterior. El volum de mercaderies ha disminuït un 8,5%, mentre que creixen tant el nombre de passatgers (1,2%) com el de contenidors en TEU (1,3%). A Espanya, augmenta el nombre de vaixells mercants (10,3%) i també es registren increments interanuals en el nombre de passatgers (4,2%) i en el nombre de contenidors (2,8%). En sentit contrari, el volum de mercaderies baixa un 1,6%. En els vuit primers mesos de l'any, el volum de mercaderies ha crescut un 2% a Catalunya i un 6,8% a Espanya respecte al mateix període de l'any 2017.

Data de publicació: 8 d'octubre del 2018. Propera actualització: 8 de novembre del 2018

Nota metodològica

El moviment de vaixells reflecteix el nombre de vaixells mercants entrats en cadascun dels ports, qualsevol que sigui el tipus de navegació (cabotatge o exterior), la nacionalitat (espanyol o estranger) o el tipus de vaixell (tancs, de càrrega a granel, portacontenidors, càrrega general, etc.).

El trànsit de passatgers pels ports mesura el nombre de persones que efectuen un recorregut en qualsevol tipus de vaixell mercant entrat o sortit dels ports, en qualsevol tipus de navegació (cabotatge o exterior).

El tràfic de mercaderies en els ports inclou les tones de mercaderies carregades o descarregades i transbordades en els ports mercants. Dins de les mercaderies s'inclouen els líquids a l'engròs (productes petrolífers, gas naturals i altres líquids), sòlids a l'engròs (ciment, carbó, cereals, minerals, etc.), i les mercaderies en general, que són les mercaderies envasades en unitats de càrrega que poden ser comptades (líquids embotellats, ciment envasat, etc.).

El tràfic de contenidors inclou les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades vagin dins de contenidors de dimensions de 20 o més peus.

Les dades de Catalunya fan referència als ports de Barcelona i Tarragona.

Les dades d'aquesta sèrie són provisionals. Quan s'incorpora la dada d'un nou període es revisa la del mateix període de l'any anterior.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: