Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors

Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors Catalunya. Gener del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vaixells mercants (unitats) 896 -10 -1,1 -1,1
Barcelona 679 -16 -2,3 -2,3
Tarragona 217 6 2,8 2,8
Passatgers (milers) 154,8 4,6 3,0 3,0
Barcelona 154,8 4,6 3,0 3,0
Tarragona 0,0 0,0 .. 0,0
Mercaderies (milers de tones) 8.339,7 -222,7 -2,6 -2,6
Barcelona 5.127,7 -388,9 -7,1 -7,1
Tarragona 3.212,0 166,3 5,5 5,5
Contenidors (en TEUs) (1) 294.541 17.340 6,3 6,3
Barcelona 289.716 17.469 6,4 6,4
Tarragona 4.825 -129 -2,6 -2,6
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.
(p) Dada provisional
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors Espanya. Gener del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vaixells mercants (unitats) 12.397 1.123 10,0 10,0
Passatgers (milers) 1.991,6 111,3 5,9 5,9
Mercaderies (milers de tones) 46.332,4 837,1 1,8 1,8
Contenidors (en TEUs) (1) 1.414.849 89.975 6,8 6,8
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.
(p) Dada provisional

Han transitat pels ports catalans 896 vaixells mercants al gener del 2019, quantitat que suposa un decrement interanual de l’1,1% respecte al mateix mes de l'any anterior. Augmenten el nombre de passatgers (3%) i el de contenidors en TEU un 6,3%. En sentit contrari, ha disminuït el volum de mercaderies un 2,6%. A Espanya, el nombre de vaixells mercants creix un 10%, i també es registren increments interanuals en el volum de mercaderies (1,8%), en el nombre de contenidors (6,8%) i el nombre de passatgers (5,9%).

Data de publicació: 8 de març del 2019. Propera actualització: 5 d'abril del 2019

Nota metodològica

El moviment de vaixells reflecteix el nombre de vaixells mercants entrats en cadascun dels ports, qualsevol que sigui el tipus de navegació (cabotatge o exterior), la nacionalitat (espanyol o estranger) o el tipus de vaixell (tancs, de càrrega a granel, portacontenidors, càrrega general, etc.).

El trànsit de passatgers pels ports mesura el nombre de persones que efectuen un recorregut en qualsevol tipus de vaixell mercant entrat o sortit dels ports, en qualsevol tipus de navegació (cabotatge o exterior).

El tràfic de mercaderies en els ports inclou les tones de mercaderies carregades o descarregades i transbordades en els ports mercants. Dins de les mercaderies s'inclouen els líquids a l'engròs (productes petrolífers, gas naturals i altres líquids), sòlids a l'engròs (ciment, carbó, cereals, minerals, etc.), i les mercaderies en general, que són les mercaderies envasades en unitats de càrrega que poden ser comptades (líquids embotellats, ciment envasat, etc.).

El tràfic de contenidors inclou les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades vagin dins de contenidors de dimensions de 20 o més peus.

Les dades de Catalunya fan referència als ports de Barcelona i Tarragona.

Les dades d'aquesta sèrie són provisionals. Quan s'incorpora la dada d'un nou període es revisa la del mateix període de l'any anterior.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: