Saltar al contingut principal

Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació

Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació Catalunya. Desembre del 2013
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total viatgers (milers) 860,9 87,5 11,3 -0,2
Turisme domèstic 427,6 37,1 9,5 -5,5
de Catalunya 252,8 23,5 10,3 -3,0
de la resta d'Espanya 174,8 13,6 8,4 -8,6
Turisme estranger 433,3 50,5 13,2 3,2
Grau d'ocupació per habitacions (%) 41,3 4,8 z z
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.
(z) Dada no procedent.
Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació Espanya. Desembre del 2013
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total viatgers (milers) 4.659,5 324,8 7,5 1,0
Turisme domèstic 2.830,1 185,5 7,0 -1,1
Turisme estranger 1.829,4 1.639,3 862,3 12,3
Grau d'ocupació per habitacions (%) 44,7 4,3 z z
Unitats: Milers.
Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 27 de gener de 2014. Sèries revisades el 9 d'octubre de 2019. Propera actualització: 23 d'abril de 2021 Calendari

Dades anuals Estadística TURHOT

Nota metodològica

Són establiments hotelers els que presten serveis d'allotjament col·lectiu mitjançant un preu, que inclou o no altres serveis complementaris (hotel, hotel-apartament, hostal, pensió, fonda...).

S'anomena viatger tota persona que fa una o més pernoctacions seguides en el mateix establiment hoteler.

Una pernoctació o plaça ocupada és cada nit que un viatger s'allotja a l'establiment.

El grau d'ocupació per habitacions és la relació, en percentatge, entre la mitjana diària d'habitacions ocupades en el mes i el total d'habitacions disponibles.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener de 1999 fins al desembre de l'any 2010.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.

Taules disponibles [+]