Saltar al contingut principal

Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació

Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació Catalunya. Febrer del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total viatgers (milers) 806,2 48,5 6,4 6,8
Turisme domèstic 367,6 27,7 8,2 5,9
de Catalunya 208,0 20,7 11,0 8,7
de la resta d'Espanya 159,6 7,0 4,6 2,6
Turisme estranger 438,6 20,8 5,0 7,5
Grau d'ocupació per habitacions (%) 48,5 1,8 z z
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.
(z) Dada no procedent.
Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació Espanya. Febrer del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total viatgers (milers) 4.657,1 309,5 7,1 6,9
Turisme domèstic 2.739,7 195,8 7,7 5,9
Turisme estranger 1.917,4 113,7 6,3 8,2
Grau d'ocupació per habitacions (%) 49,9 2,6 z z
Unitats: Milers.
Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 25 de març de 2014. Sèries revisades el 30 de juny de 2021. Propera actualització: 25 de gener de 2022 Calendari

Dades anuals Estadística TURHOT

Nota metodològica

Són establiments hotelers els que presten serveis d'allotjament col·lectiu mitjançant un preu, que inclou o no altres serveis complementaris (hotel, hotel-apartament, hostal, pensió, fonda...).

S'anomena viatger tota persona que fa una o més pernoctacions seguides en el mateix establiment hoteler.

Una pernoctació o plaça ocupada és cada nit que un viatger s'allotja a l'establiment.

El grau d'ocupació per habitacions és la relació, en percentatge, entre la mitjana diària d'habitacions ocupades en el mes i el total d'habitacions disponibles.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener de 1999 fins al desembre de l'any 2010.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.

Taules disponibles [+]