Saltar al contingut principal

Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació. Per categories

Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació. Per categories Catalunya. Juny del 2022 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat Grau d'ocupació (%)
Total viatgers 2.164,5 1.169,5 117,5 219,4 71,5
Cinc estrelles d'or 110,4 70,0 173,5 241,9 77,3
Quatre estrelles d'or 1.036,8 537,2 107,5 221,9 76,4
Tres estrelles d'or 687,4 404,1 142,6 247,2 70,4
Dues estrelles d'or 137,7 75,1 119,8 213,9 66,6
Una estrella d'or 74,9 39,4 111,0 208,1 67,6
Dues i tres estrelles d'argent 68,9 26,9 64,1 131,4 47,5
Una estrella d'argent 48,3 16,8 53,6 96,9 55,4
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 22 de juliol de 2022. Propera actualització: 24 d'agost de 2022 Calendari

Dades anuals Estadística TURHOT

Nota metodològica

Són establiments hotelers els que presten serveis d'allotjament col·lectiu mitjançant un preu, que inclou o no altres serveis complementaris (hotel, hotel-apartament, hostal, pensió, fonda...).

S'anomena viatger tota persona que fa una o més pernoctacions seguides en el mateix establiment hoteler.

Una pernoctació o plaça ocupada és cada nit que un viatger s'allotja a l'establiment.

El grau d'ocupació per habitacions és la relació, en percentatge, entre la mitjana diària d'habitacions ocupades en el mes i el total d'habitacions disponibles.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener de 1999 fins al desembre de l'any 2010.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.

Taules disponibles [+]