Visitants estrangers. Turistes i excursionistes

Visitants estrangers. Turistes i excursionistes Catalunya. Abril del 2019 (p)
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 2.520,4 100,0 58,0 2,4 5,4
Turistes 1.677,1 66,5 106,2 6,8 4,8
Excursionistes 843,2 33,5 -48,2 -5,4 6,5
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Es consideren els visitants residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
(p) Dada provisional
Visitants estrangers. Turistes i excursionistes Espanya. Abril del 2019 (p)
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 10.759,1 100,0 457,6 4,4 4,4
Turistes 7.169,7 66,6 389,3 5,7 4,4
Excursionistes 3.589,5 33,4 68,3 1,9 4,6
Unitats: Milers.
Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.
(p) Dada provisional

El nombre de visitants estrangers que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya va ser de 2.520,4 milers al mes d’abril del 2019, un 2,4% més que al mateix mes de l'any anterior. D'aquests visitants, 1.677,1 milers eren turistes, és a dir, van pernoctar a Catalunya, mentre que 843,2 milers eren excursionistes. Això suposa un increment del 6,8% dels turistes i un decrement del 5,4% dels excursionistes. A Espanya van augmentar tant el nombre de visitants estrangers (4,4%), com el de turistes (5,7%) i el d'excursionistes (1,9%), respecte a un any enrere.

Data de publicació: 3 de juny del 2019. Propera actualització: 2 de juliol del 2019 Calendari

Dades anuals Estadística TUREST

Nota metodològica

Turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és mesurar mensualment el nombre de visitants residents a l'estranger segons les vies d'accés i el tipus de visitant, i conèixer les característiques principals dels viatges.

Aquesta estadística recull els viatges de turistes i excursionistes d'origen internacional segons país de residència habitual. És a dir, els viatges realitzats per viatgers que tenen com a residència habitual un país estranger, independentment de la seva nacionalitat.

Turista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursionista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Turisme estranger.

Taules disponibles [+]