Saltar al contingut principal

Visitants estrangers. Turistes i excursionistes

Visitants estrangers. Turistes i excursionistes Catalunya. Juny del 2022 (p)
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 2.230,2 100,0 1.326,4 146,8 280,7
Turistes 1.610,5 72,2 1.206,1 298,3 517,6
Excursionistes 619,7 27,8 120,3 24,1 128,4
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Nota: Es consideren els visitants residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
(p) Dada provisional.
Visitants estrangers. Turistes i excursionistes Espanya. Juny del 2022 (p)
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 10.096,3 100,0 6.154,2 156,1 293,5
Turistes 7.460,3 73,9 5.243,9 236,6 457,0
Excursionistes 2.636,0 26,1 910,3 52,8 139,4
Unitats: Milers.
Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 2 d'agost de 2022. Propera actualització: 1 de setembre de 2022 Calendari

Dades anuals Estadística TUREST

Nota metodològica

Turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és mesurar mensualment el nombre de visitants residents a l'estranger segons les vies d'accés i el tipus de visitant, i conèixer les característiques principals dels viatges.

Aquesta estadística recull els viatges de turistes i excursionistes d'origen internacional segons país de residència habitual. És a dir, els viatges realitzats per viatgers que tenen com a residència habitual un país estranger, independentment de la seva nacionalitat.

Turista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursionista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a lametodologia.

Taules disponibles [+]