Visitants estrangers. Turistes i excursionistes

Visitants estrangers. Turistes i excursionistes Catalunya. Febrer del 2018
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 1.489,7 100,0 14,2 1,0 -0,1
Turistes 1.016,4 68,2 27,2 2,8 2,4
Excursionistes 473,3 31,8 -13,0 -2,7 -4,9
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Es consideren els visitants residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
- Les dades són provisionals des de març del 2017.
Visitants estrangers. Turistes i excursionistes Espanya. Febrer del 2018
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 6.626,7 100,0 26,4 0,4 2,6
Turistes 4.224,8 63,8 105,7 2,6 3,9
Excursionistes 2.401,9 36,2 -79,3 -3,2 0,4
Unitats: Milers.
Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.
Nota:
- Les dades són provisionals des de març del 2017.

El nombre de visitants estrangers que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya va ser de 1.489,7 milers al mes de febrer del 2018, un 1% més que al mateix mes de l'any anterior. D'aquests visitants, 1.016,4 milers eren turistes, és a dir, van pernoctar a Catalunya, mentre que 473,3 milers eren excursionistes. Això suposa un increment del 2,8% dels turistes i un decrement del 2,7% dels excursionistes. A Espanya van augmentar tant el nombre de visitants estrangers (0,4%), com el de turistes (2,6%), mentre que el d'excursionistes disminueix un 3,2% respecte a un any enrere.

Data de publicació: 4 d'abril del 2018. Propera actualització: 4 de maig del 2018 Calendari

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Nota metodològica

Turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és mesurar mensualment el nombre de visitants residents a l'estranger segons les vies d'accés i el tipus de visitant, i conèixer les característiques principals dels viatges.

Aquesta estadística recull els viatges de turistes i excursionistes d'origen internacional segons país de residència habitual. És a dir, els viatges realitzats per viatgers que tenen com a residència habitual un país estranger, independentment de la seva nacionalitat.

Turista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursionista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Turisme estranger.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 24 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.

Sou aquí: