Saltar al contingut principal

Turistes estrangers. Per país de residència habitual

Turistes estrangers. Per país de residència habitual Catalunya. Abril del 2022 (p)
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 1.157,5 100,0 1.064,0 1.137,5 823,2
Alemanya 126,5 10,9 118,1 1.407,3 939,8
Bèlgica 29,4 2,5 27,4 1.379,5 978,9
França 269,2 23,3 241,2 860,6 600,8
Irlanda 33,8 2,9 32,7 3.167,8 2.479,1
Itàlia 49,4 4,3 42,3 600,1 481,5
Països Baixos 50,3 4,3 47,8 1.864,8 1.180,0
Països Nòrdics 58,7 5,1 57,4 4.264,9 3.024,2
Portugal 28,1 2,4 27,1 2.702,8 1.230,0
Regne Unit 99,9 8,6 96,1 2.505,7 1.539,6
Rússia .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Suïssa 16,2 1,4 14,3 759,6 1.115,9
Resta d'Europa 165,6 14,3 150,7 1.010,9 772,5
Estats Units, els 84,0 7,3 82,5 5.373,5 3.212,4
Resta d'Amèrica 71,1 6,1 66,0 1.294,4 1.007,4
Resta del món 62,9 5,4 48,3 330,1 538,4
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Nota: Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
(p) Dada provisional.
Turistes estrangers. Per país de residència habitual Espanya. Abril del 2022 (p)
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 6.102,1 100,0 5.472,9 869,8 755,8
Alemanya 989,8 16,2 846,3 589,8 575,7
Bèlgica 231,0 3,8 206,8 853,6 759,2
França 826,2 13,5 710,5 614,2 418,2
Irlanda 188,8 3,1 183,3 3.358,7 1.969,3
Itàlia 297,4 4,9 257,1 638,7 653,6
Països Baixos 317,9 5,2 290,9 1.077,8 1.132,2
Països Nòrdics 388,7 6,4 361,9 1.348,0 1.339,6
Portugal 205,5 3,4 181,2 743,4 473,7
Regne Unit 1.246,1 20,4 1.222,3 5.122,8 3.610,5
Rússia .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 433,5
Suïssa 177,1 2,9 138,8 361,7 436,8
Resta d'Europa 548,0 9,0 452,5 456,0 457,0
Estats Units, els 199,0 3,3 191,3 2.475,5 1.740,6
Resta d'Amèrica 307,2 5,0 281,6 1.100,2 802,9
Resta del món 179,5 2,9 151,7 545,8 585,6
Unitats: Milers.
Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 1 de juny de 2022. Propera actualització: 4 de juliol de 2022 Calendari

Dades anuals Estadística TUREST

Nota metodològica

Turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és mesurar mensualment el nombre de visitants residents a l'estranger segons les vies d'accés i el tipus de visitant, i conèixer les característiques principals dels viatges.

Aquesta estadística recull els viatges de turistes i excursionistes d'origen internacional segons país de residència habitual. És a dir, els viatges realitzats per viatgers que tenen com a residència habitual un país estranger, independentment de la seva nacionalitat.

Turista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursionista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a lametodologia.

Taules disponibles [+]