Saltar al contingut principal

Turistes estrangers. Per país de residència habitual

Turistes estrangers. Per país de residència habitual Catalunya. Març del 2021 (p)
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 85,6 100,0 -313,5 -78,5 -89,9
Alemanya 4,6 5,3 -25,8 -85,0 -88,3
Bèlgica 0,7 (*) 0,8 (*) -6,6 (*) -90,3 (*) -91,5 (*)
França 30,6 35,7 -77,9 -71,8 -85,6
Irlanda .. .. .. .. ..
Itàlia 12,5 14,6 -5,2 -29,6 -80,2
Països Baixos 2,2 2,6 -12,4 -84,7 -90,8
Països nòrdics 1,0 1,2 -13,0 -93,0 -96,3
Portugal 0,8 (*) 1,0 (*) -3,8 (*) -82,1 (*) -92,1 (*)
Regne Unit 1,5 1,8 -35,0 -95,8 -95,7
Rússia .. .. .. .. ..
Suïssa 1,8 2,0 -1,5 -46,4 -86,0
Resta d'Europa 15,3 17,9 -32,6 -68,1 -83,8
Estats Units 1,0 1,2 -26,0 -96,2 -97,0
Resta d'Amèrica 2,8 3,2 -27,4 -90,8 -93,7
Resta del món 10,6 12,3 -30,1 -74,0 -94,4
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Nota: Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
(p) Dada provisional.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Turistes estrangers. Per país de residència habitual Espanya. Març del 2021 (p)
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 490,1 100,0 -1.528,2 -75,5 -88,6
Alemanya 99,5 20,3 -178,3 -63,6 -85,6
Bèlgica 12,9 2,6 -53,1 -80,1 -86,4
França 109,6 22,4 -179,3 -61,8 -77,8
Irlanda 4,0 0,8 -35,0 -89,6 -92,6
Itàlia 30,6 6,2 -39,3 -51,0 -86,8
Països Baixos 17,0 3,5 -78,0 -82,2 -90,3
Països nòrdics 22,1 4,5 -141,9 -86,7 -94,1
Portugal 23,7 4,8 -46,0 -65,5 -81,0
Regne Unit 18,2 3,7 -378,9 -95,4 -97,2
Rússia 4,3 0,9 -17,1 -80,4 -92,3
Suïssa 12,5 2,6 -25,1 -67,1 -82,6
Resta d'Europa 72,0 14,7 -91,6 -55,7 -79,9
Estats Units 7,2 1,5 -74,5 -90,8 -94,6
Resta d'Amèrica 24,5 5,0 -112,1 -81,8 -90,5
Resta del món 32,0 6,5 -78,1 -69,9 -93,5
Unitats: Milers.
Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 6 de maig de 2021. Propera actualització: 1 de juny de 2021 Calendari

Dades anuals Estadística TUREST

Nota metodològica

Turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és mesurar mensualment el nombre de visitants residents a l'estranger segons les vies d'accés i el tipus de visitant, i conèixer les característiques principals dels viatges.

Aquesta estadística recull els viatges de turistes i excursionistes d'origen internacional segons país de residència habitual. És a dir, els viatges realitzats per viatgers que tenen com a residència habitual un país estranger, independentment de la seva nacionalitat.

Turista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursionista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a lametodologia.

Taules disponibles [+]