Saltar al contingut principal

Turistes estrangers. Despesa declarada

Turistes estrangers. Despesa declarada Catalunya Valor
Despesa total (M€) Despesa mitjana per persona (€) Despesa mitjana diària per persona (€)
06/2021 (p) 387 957 173
05/2021 (p) 211 840 162
04/2021 (p) 90 950 182
03/2021 (p) 68 797 137
02/2021 (p) 55 1.010 142
01/2021 (p) 77 902 107
12/2020 (p) 85 873 115
11/2020 (p) 43 736 110
10/2020 (p) 135 585 105
09/2020 (p) 186 675 107
08/2020 (p) 432 942 138
07/2020 (p) 424 971 139
06/2020 39 506 105
05/2020 0 0 0
04/2020 0 0 0
03/2020 399 999 191
02/2020 994 1.028 184
01/2020 906 1.041 189
12/2019 1.081 1.089 193
11/2019 970 926 200
10/2019 1.868 1.114 221
09/2019 2.277 1.132 187
08/2019 2.776 1.174 176
07/2019 2.989 1.257 199
06/2019 2.515 1.155 217
05/2019 2.001 1.090 212
04/2019 1.645 984 198
03/2019 1.238 967 198
02/2019 1.014 984 195
01/2019 944 1.037 177
12/2018 1.062 1.096 161
11/2018 1.017 983 180
10/2018 1.710 1.027 208
09/2018 2.186 1.089 192
08/2018 2.726 1.120 162
07/2018 2.900 1.195 178
06/2018 2.386 1.134 197
05/2018 1.905 1.010 200
04/2018 1.512 963 189
03/2018 1.145 941 203
02/2018 1.023 1.008 199
01/2018 904 1.046 174
12/2017 877 1.066 153
11/2017 929 946 184
10/2017 1.549 1.035 186
09/2017 2.170 1.085 183
08/2017 2.655 1.034 137
07/2017 2.806 1.097 159
06/2017 2.114 1.043 189
05/2017 1.820 947 184
04/2017 1.500 855 176
03/2017 1.058 916 196
02/2017 927 937 156
01/2017 820 969 163
12/2016 940 983 146
11/2016 978 968 171
10/2016 1.467 939 175
09/2016 2.039 1.087 178
08/2016 2.402 960 130
07/2016 2.510 1.048 152
06/2016 1.787 965 181
05/2016 1.529 938 190
04/2016 1.224 825 173
03/2016 928 862 178
02/2016 832 894 165
01/2016 831 960 154
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
- Es considera la despesa dels turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
- Les taxes de variació de l'any 2016 són taxes enllaçades facilitades per l'INE.
(p) Dada provisional.
Turistes estrangers. Despesa declarada Espanya Valor
Despesa total (M€) Despesa mitjana per persona (€) Despesa mitjana diària per persona (€)
06/2021 (p) 2.416 1.090 147
05/2021 (p) 1.392 1.021 141
04/2021 (p) 671 1.064 131
03/2021 (p) 513 1.046 128
02/2021 (p) 322 1.133 118
01/2021 (p) 452 1.040 106
12/2020 (p) 696 1.073 109
11/2020 (p) 467 1.022 115
10/2020 (p) 862 845 105
09/2020 (p) 967 849 106
08/2020 (p) 2.457 1.006 116
07/2020 (p) 2.450 994 123
06/2020 134 655 109
05/2020 0 0 0
04/2020 0 0 0
03/2020 2.174 1.088 154
02/2020 4.789 1.082 152
01/2020 4.767 1.153 145
12/2019 5.011 1.164 149
11/2019 5.063 1.088 161
10/2019 8.323 1.097 161
09/2019 9.617 1.087 152
08/2019 11.705 1.157 147
07/2019 11.942 1.209 160
06/2019 9.686 1.096 164
05/2019 8.138 1.028 164
04/2019 7.056 987 154
03/2019 6.035 1.068 151
02/2019 4.659 1.063 148
01/2019 4.679 1.115 139
12/2018 5.010 1.150 137
11/2018 4.889 1.078 154
10/2018 8.165 1.067 151
09/2018 9.546 1.069 147
08/2018 11.460 1.126 139
07/2018 11.748 1.172 152
06/2018 9.371 1.095 151
05/2018 8.155 1.009 149
04/2018 6.622 977 144
03/2018 5.727 1.062 142
02/2018 4.536 1.075 141
01/2018 4.524 1.102 132
12/2017 4.531 1.138 127
11/2017 4.642 1.057 138
10/2017 7.789 1.071 143
09/2017 9.476 1.067 143
08/2017 11.340 1.091 126
07/2017 11.851 1.129 139
06/2017 8.988 1.066 143
05/2017 7.927 991 145
04/2017 6.782 958 139
03/2017 5.109 1.040 141
02/2017 4.305 1.045 132
01/2017 4.263 1.091 129
12/2016 4.525 1.134 124
11/2016 4.205 1.026 138
10/2016 7.334 1.027 136
09/2016 8.399 1.059 135
08/2016 10.282 1.025 117
07/2016 10.239 1.073 131
06/2016 7.817 1.035 136
05/2016 6.918 973 142
04/2016 5.628 925 130
03/2016 4.624 999 131
02/2016 3.706 1.007 129
01/2016 3.737 1.060 122
Font: INE. Enquesta de despesa turística.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 3 d'agost de 2021. Propera actualització: 1 de setembre de 2021 Calendari

Dades anuals Estadística TURDEST

Nota metodològica

Despesa del turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és conèixer mensualment la despesa total, la despesa mitjana per persona i la despesa mitjana diària per persona dels turistes estrangers amb destinació principal a Catalunya.

La despesa declarada inclou les partides de transport, allotjament, restaurants, comestibles, activitats i altres despeses.

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.

Taules disponibles [+]