Saltar al contingut principal

Turistes estrangers. Despesa declarada

Turistes estrangers. Despesa declarada Catalunya. Maig del 2017
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Despesa total (M€) 1.820 291,0 19,0 14,6
Despesa mitjana per persona (€) 947 9,7 1,0 2,9
Despesa mitjana diària per persona (€) 184 -5,8 -3,1 1,5
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Nota: Es considera la despesa dels turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
Turistes estrangers. Despesa declarada Espanya. Maig del 2017
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Despesa total (M€) 7.927 1.009,2 14,6 15,3
Despesa mitjana per persona (€) 991 18,0 1,8 3,0
Despesa mitjana diària per persona (€) 145 3,0 2,1 4,7
Font: INE. Enquesta de despesa turística.

Darrera actualització: 4 de juliol de 2017. Sèries revisades el 7 d'octubre de 2019. Propera actualització: 4 de gener de 2022 Calendari

Dades anuals Estadística TURDEST

Nota metodològica

Despesa del turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és conèixer mensualment la despesa total, la despesa mitjana per persona i la despesa mitjana diària per persona dels turistes estrangers amb destinació principal a Catalunya.

La despesa declarada inclou les partides de transport, allotjament, restaurants, comestibles, activitats i altres despeses.

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.

Taules disponibles [+]