Saltar al contingut principal

Turistes estrangers. Despesa declarada

Turistes estrangers. Despesa declarada Catalunya. Agost del 2021 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Despesa total (M€) 1.124 689,2 158,4 -9,8
Despesa mitjana per persona (€) 1.045 95,8 10,1 1,0
Despesa mitjana diària per persona (€) 152 12,6 9,0 -7,8
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Nota: Es considera la despesa dels turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
(p) Dada provisional.
Turistes estrangers. Despesa declarada Espanya. Agost del 2021 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Despesa total (M€) 5.902 3.444,8 140,2 0,7
Despesa mitjana per persona (€) 1.136 130,0 12,9 5,1
Despesa mitjana diària per persona (€) 135 19,0 14,9 -0,9
Font: INE. Enquesta de despesa turística.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 4 d'octubre de 2021. Propera actualització: 3 de novembre de 2021 Calendari

Dades anuals Estadística TURDEST

Nota metodològica

Despesa del turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és conèixer mensualment la despesa total, la despesa mitjana per persona i la despesa mitjana diària per persona dels turistes estrangers amb destinació principal a Catalunya.

La despesa declarada inclou les partides de transport, allotjament, restaurants, comestibles, activitats i altres despeses.

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.

Taules disponibles