Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques (UE-28)

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 4t trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 18.080,0 295,9 1,7 -10,2
Nivell tecnològic alt 2.447,3 -106,3 -4,2 3,4
Unió Europea 1.401,2 -7,0 -0,5 5,9
Resta del món 1.046,0 -99,3 -8,7 0,7
Nivell tecnològic mitjà alt 8.370,2 542,0 6,9 -14,2
Unió Europea 5.789,1 487,3 9,2 -14,6
Resta del món 2.581,1 54,7 2,2 -13,2
Nivell tecnològic mitjà baix 2.284,3 -124,8 -5,2 -20,2
Unió Europea 1.555,4 -49,0 -3,1 -18,1
Resta del món 729,0 -75,8 -9,4 -24,9
Nivell tecnològic baix 4.978,3 -15,0 -0,3 -4,1
Unió Europea 3.000,2 -163,1 -5,2 -7,0
Resta del món 1.978,0 148,1 8,1 1,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 4t trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 65.406,4 -1.524,7 -2,3 -10,6
Nivell tecnològic alt 6.953,3 -200,2 -2,8 -6,9
Unió Europea 4.429,8 166,9 3,9 1,0
Resta del món 2.523,5 -367,1 -12,7 -17,2
Nivell tecnològic mitjà alt 28.692,8 217,4 0,8 -11,9
Unió Europea 20.014,1 442,5 2,3 -11,5
Resta del món 8.678,8 -225,1 -2,5 -12,8
Nivell tecnològic mitjà baix 12.475,8 -1.707,8 -12,0 -17,5
Unió Europea 7.946,2 -657,4 -7,6 -15,1
Resta del món 4.529,5 -1.050,3 -18,8 -21,4
Nivell tecnològic baix 17.284,5 165,8 1,0 -3,8
Unió Europea 10.932,4 -22,9 -0,2 -3,6
Resta del món 6.352,1 188,7 3,1 -4,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 24 de febrer de 2021. Propera actualització: 1 de març de 2024 Calendari

Dades anuals

COMTEC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic (COMTEC).

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.

Taules disponibles [+]