Saltar al contingut principal

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques (UE-28)

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 4t trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 19.029,8 -855,4 -4,3 -16,4
Nivell tecnològic alt 3.082,9 260,6 9,2 -2,0
Unió Europea 1.656,2 -3,4 -0,2 -7,2
Resta del món 1.426,8 264,0 22,7 5,7
Nivell tecnològic mitjà alt 8.958,4 -266,3 -2,9 -18,6
Unió Europea 6.024,6 -394,3 -6,1 -21,4
Resta del món 2.933,8 128,0 4,6 -12,4
Nivell tecnològic mitjà baix 2.379,8 -384,6 -13,9 -26,0
Unió Europea 1.476,9 -98,7 -6,3 -16,6
Resta del món 902,9 -285,9 -24,0 -36,9
Nivell tecnològic baix 4.608,6 -465,1 -9,2 -14,2
Unió Europea 2.411,0 -221,5 -8,4 -12,1
Resta del món 2.197,6 -243,6 -10,0 -16,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 4t trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 64.720,7 -2.185,1 -3,3 -11,9
Nivell tecnològic alt 11.791,7 -71,4 -0,6 -1,5
Unió Europea 6.664,4 -253,3 -3,7 -1,9
Resta del món 5.127,3 181,9 3,7 -0,9
Nivell tecnològic mitjà alt 28.493,0 339,4 1,2 -14,3
Unió Europea 20.343,9 -83,3 -0,4 -16,4
Resta del món 8.149,1 422,7 5,5 -9,2
Nivell tecnològic mitjà baix 9.091,4 -1.101,8 -10,8 -18,7
Unió Europea 5.878,8 -660,9 -10,1 -15,2
Resta del món 3.212,6 -440,9 -12,1 -24,1
Nivell tecnològic baix 15.344,6 -1.351,2 -8,1 -10,1
Unió Europea 7.443,2 -553,7 -6,9 -10,6
Resta del món 7.901,4 -797,5 -9,2 -9,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 24 de febrer de 2021. Propera actualització: 1 de març de 2024 Calendari

Dades anuals

COMTEC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic (COMTEC).

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.

Taules disponibles [+]