Saltar al contingut principal
Població en risc de pobresa o exclusió social. Per sexe 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 922,1 5.899,0 45.494,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Dones 1.071,1 6.485,0 51.278,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Total 1.993,1 12.384,0 96.773,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Unitats: Milers de persones.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
Població en risc de pobresa o exclusió social. Per sexe. Percentatge sobre el total 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 24,9 25,6 21,1 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Dones 27,8 27,2 22,8 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Total 26,3 26,4 22,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
Població menor de 18 anys en risc de pobresa o exclusió social. Per sexe. 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 265,8 1.326,0 10.096,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Dones 230,2 1.244,0 9.137,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Total 496,0 2.570,0 19.233,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Unitats: Milers de persones.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
Població menor de 18 anys en risc de pobresa o exclusió social. Per sexe. Percentatge sobre el total 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 36,9 31,3 24,1 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Dones 34,8 30,9 23,3 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Total 35,9 31,1 23,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.

Darrera actualització: 15 de juliol de 2021. Sèries revisades el 10 de juny de 2022. Propera actualització: 29 de juny de 2022 Calendari

Estadística ECV

Nota metodològica

Aquest indicador equival a la suma de la població en risc de pobresa després de transferències socials, o amb privació material severa o que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. Les persones es compten només una vegada, fins i tot si es veuen afectades per més d'un d'aquests fenòmens.

  • Es considera que la població està en risc de pobresa després de transferències socials, si té una renda disponible equivalent per sota del llindar de risc de pobresa, fixat en el 60% de la renda mitjana disponible equivalent del conjunt de la població.
  • La població amb privació material severa té condicions de vida greument limitades per la manca de recursos. Experimenta almenys 4 de les 9 privacions següents: no es pot permetre 1) pagar el lloguer o les factures de serveis públics, 2) mantenir la llar a una temperatura adequada, 3) assumir despeses inesperades, 4) menjar carn, peix o una proteïna equivalent cada dos dies, 5) passar una setmana de vacances fora de casa, 6) un cotxe, 7) una rentadora, 8) una televisió en color, o 9) un telèfon.
  • La població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa són persones d'entre 0 i 59 anys que viuen en llars on els adults (d'entre 18 i 59 anys) treballen un 20% o menys del seu potencial laboral total en l'últim any.

Per mesurar la pobresa infantil, l'indicador està disponible per al grup d'edat de 0 a 17 anys.