Saltar al contingut principal

Ingressos de factors agrícoles per unitat de treball anual (UTA) (02.20)

Ingressos de factors agrícoles per unitat de treball anual (UTA) 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Valor 30.070,32 34.063,00 17.151,00
Índex 2009 = 100 102,2 125,3 139,1
Unitats: Volums encadenats (2010) en euros per UTA.
Font Catalunya: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Els índexs d'Espanya i de la Unió Europea estan elaborats en base 2010=100.

Darrera actualització: 7 de setembre de 2023.

Nota metodològica

L'indicador és una mesura parcial de la productivitat laboral del sector agrari. La renda agrària mesura els ingressos generats per l'agricultura, que s'utilitza per retribuir els factors de producció prestats o llogats (capital, salaris i lloguers de terres), així com factors de producció propis (mà d'obra pròpia, capital i terres).

La renda agrària que s'empra aquí és la real (és a dir, deflactada fent ús del PIB), per unitat de treball anual (UTA).

Les unitats de treball anuals (UTAs) es defineixen com a ocupació equivalent a jornada completa (corresponent al nombre de llocs de treball equivalents a jornada completa), és a dir, com a hores totals treballades dividides per la mitjana anual d'hores treballades en llocs de treball a jornada completa dins del territori econòmic.

Respecte a l'indicador expressat com a índex amb valor 100 per a un any de referència, en el cas de Catalunya aquest any de referència és el 2009, mentre que en el cas de la Unió Europea i Espanya es pren com a referència l'any 2010.