Saltar al contingut principal
Superfície dedicada a agricultura ecològica
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2019 19,6 9,7 8,5 (e)
2018 17,8 9,3 8,0 (p)
2017 16,9 8,7 7,5 (e)
2016 14,5 8,5 7,1
2015 11,6 8,2 6,6
2014 9,7 7,3 6,1
2013 8,7 6,9 5,9
2012 8,1 7,5 5,9
2011 7,8 7,5 ..
2010 6,8 6,7 (e) ..
2009 5,6 6,6 ..
2008 4,9 5,3 ..
2007 4,4 4,0 ..
Unitats: %.
Font Catalunya: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 4 de juny de 2021.

Nota metodològica

L'indicador mesura la proporció de la superfície agrícola total utilitzada (SAU) ocupada per l'agricultura ecològica (zones de cultiu i pastures permanents ecològiques existents i en procés de conversió).

Tant en el cas de Catalunya com de la Unió Europea, la SAU (també l'ecològica) no inclou la superfície de bosc, matoll i recol·lecció silvestre. En el cas d'Espanya, però, i pel que fa a la SAU ecològica, sí que s'hi inclou la superfície forestal.

Es considera superfície ecològica la que està certificada d'acord amb el que s'estableix en el Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics. Les disposicions d'aplicació d'aquest Reglament s'estableixen al Reglament (CE) 889/2008 de la Comissió.