Saltar al contingut principal

Esperança de vida en néixer (03.10)

Esperança de vida en néixer. Per sexe 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 79,6 (p) Dada provisional 79,7 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 85,0 (p) Dada provisional 85,1 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 82,4 (p) Dada provisional 82,4 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Anys.
Font Catalunya: Idescat; Departament de Salut. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 28 de gener de 2022.

Estadística CMORT

Nota metodològica

L'esperança de vida en néixer es defineix com la mitjana d'anys que pot esperar viure un nounat si està sotmès al llarg de la seva vida a les condicions de mortalitat actuals (probabilitats de defunció per a cada edat).