Saltar al contingut principal

Taxa de mortalitat estandarditzada per malalties cròniques (03.40) [Reemplaçat el 2022]

Taxa de mortalitat estandarditzada per malalties cròniques. Per sexe 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 92,4 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 54,2 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 72,8 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Nombre per cada 100.000 habitants.
Font Catalunya: Departament de Salut. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 30 de novembre de 2023.

CMORT

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de causes de mort (CMORT).

Nota metodològica

L'indicador mesura la taxa de mortalitat estandarditzada de malalties cròniques. Les malalties cròniques incloses a l'indicador són neoplàsies malignes, diabetis mellitus, cardiopaties isquèmiques, malalties cerebrovasculars, malalties cròniques de les vies respiratòries baixes i malalties hepàtiques cròniques (codis C00 a C97 de la desena Classificació internacional de malalties (CIM-10), E10 a E14, I20 a I25, I60 a I69 i J40 a J47). La mort per malalties cròniques es considera prematura si es produeix abans dels 65 anys.

Les dades sobre causes de mort (CM) fan referència a la causa subjacent que, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), és "la malaltia o lesió que va iniciar el tren d'esdeveniments morbosos que condueixen directament a la mort o les circumstàncies de l'accident "violència que va causar la lesió mortal". Les dades sobre causes de mort es deriven dels certificats de defunció, que són obligatoris a tots els estats membres.

Les dades es presenten com a taxes de mortalitat estandarditzades, és a dir que s'ajusten a una distribució d'edat estàndard per mesurar les taxes de mortalitat independentment de les diferents estructures d'edat de les poblacions. Aquest enfocament permet la comparabilitat al llarg del temps i entre països. Les taxes de mortalitat estandarditzades que s'utilitzen aquí es calculen sobre la base de la població estàndard europea del 2013.

Eurostat va donar de baixa l'indicador l'any 2020 i Catalunya ho va fer l'any 2022.