Saltar al contingut principal

Baix rendiment en lectura, matemàtiques i ciències (04.40)

Baix rendiment en lectura, matemàtiques i ciències 2018
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Lectura .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 22,5 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Matemàtiques 22,0 24,7 22,9
Ciències 19,7 21,3 22,3
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Departament d'Educació. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 23 de setembre de 2020.

IESE

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Indicadors estadístics del sistema educatiu (IESE).

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge d'estudiants de 15 anys que no aconsegueixen el nivell 2 ("nivell de competències bàsiques") a l'escala PISA per a les tres assignatures principals de lectura, matemàtiques i ciències. Les dades provenen del Programa internacional per a l'avaluació d'estudiants (PISA), que és una enquesta internacional triennal que té com a objectiu avaluar els sistemes educatius posant a prova les habilitats i els coneixements dels estudiants de 15 anys.