Saltar al contingut principal

Consum final d'energia (07.11)

Consum final d'energia 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Índex 2005 = 100 90,3 (p) Dada provisional 88,0 94,5
Milions de tones equivalents de petroli 14,4 (p) Dada provisional 86,3 983,6
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Institut Català d'Energia. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 8 d'abril de 2021.

ENE

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Balanç energètic (ENE).

Nota metodològica

L'indicador mesura l'ús final energètic en un territori excloent tot ús no energètic de vectors energètics (per exemple, gas natural que s'utilitza no per a la combustió sinó per produir productes químics).

El "consum energètic final" només comprèn l'energia consumida pels usuaris finals, com ara la indústria, el transport, les llars, els serveis i l'agricultura i exclou el consum d'energia del mateix sector energètic i les pèrdues que es produeixen durant la transformació i distribució d'energia.

Les dades de tota la sèrie temporal es revisen anualment.