Saltar al contingut principal

Consum final d'energia (07.11)

Consum final d'energia 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Índex 2005 = 100 90,3 (p) Dada provisional 88,0 94,5
Milions de tones equivalents de petroli 14,4 (p) Dada provisional 86,3 983,6
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Institut Català d'Energia. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 8 d'abril de 2021.

Estadística ENE

Nota metodològica

L'indicador mesura l'ús final energètic en un territori excloent tot ús no energètic de vectors energètics (per exemple, gas natural que s'utilitza no per a la combustió sinó per produir productes químics).

El "consum energètic final" només comprèn l'energia consumida pels usuaris finals, com ara la indústria, el transport, les llars, els serveis i l'agricultura i exclou el consum d'energia del mateix sector energètic i les pèrdues que es produeixen durant la transformació i distribució d'energia.