Saltar al contingut principal

Despesa interna bruta en R+D en relació amb el PIB (09.10)

Despesa interna bruta en R+D en relació amb el PIB 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Total 1,44 (p) 1,25 (p) 2,20 (p)
Sector empresarial 0,86 (p) 0,70 (p) 1,46 (p)
Sector públic 0,27 (p) 0,21 (p) 0,25 (p)
Ensenyament superior 0,30 (p) 0,33 (p) 0,48 (p)
Sector privat sense ànim de lucre 0,01 (p) 0,00 (p) 0,01 (p)
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Estadística sobre activitats en R+D de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 30 d'abril de 2021.

Nota metodològica

L'indicador mesura la despesa en R+D interna bruta com a percentatge del producte interior brut (PIB). "La recerca i el desenvolupament experimental (R+D) inclouen treballs creatius realitzats de manera sistemàtica per tal d'incrementar l'estoc de coneixement, inclosos els coneixements sobre l'home, la cultura i la societat i l'ús d'aquest estoc de coneixement per idear noves aplicacions" (Manual de Frascati, edició del 2002).