Saltar al contingut principal

Sol·licituds de patents a l'Oficina Europea de Patents (09.40)

Sol·licituds de patents a l'Oficina Europea de Patents Nombre
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2020 559 1.791 (p) 65.854 (p)
2019 645 1.885 66.510
Font: Oficina Europea de Patents. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 14 de juny de 2021.

Nota metodològica

L'indicador mesura el nombre de sol·licituds de protecció de patents d'una invenció presentades a l'Oficina Europea de Patents (OEP), independentment de si es concedeixen o no. El nombre de sol·licituds inclou sol·licituds europees directes presentades durant l'any de referència (directe) i sol·licituds internacionals (PCT) per a les quals el(s) sol·licitant(s) va(n) optar per protegir la seva invenció a Europa seleccionant l'OEP durant el període de presentació d'informes (PCT regional).

Les sol·licituds s’assignen segons el país de residència del sol·licitant que figura al formulari de sol·licitud. En els casos en què es mencionin diversos sol·licitants al formulari de sol·licitud, s'aplica el país de residència del primer sol·licitant enumerat (principi del primer sol·licitant). El país de residència del (primer) sol·licitant no és necessàriament el mateix que el país de residència de l’inventor o inventors. Les dades mostren el nombre total de sol·licituds per país i per milió d’habitants.