Saltar al contingut principal

Proporció de transport fluvial i ferroviari sobre el total de transport de mercaderies (09.60)

Proporció de transport fluvial i ferroviari sobre el total de transport de mercaderies
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2019 2,2 4,8 23,7 (e)
2018 2,4 5,0 24,4 (e)
2017 2,5 5,1 24,6 (e)
2016 2,4 5,3 25,4 (e)
2015 2,6 5,8 25,8 (e)
2014 2,8 5,9 26,1 (e)
2013 2,8 5,3 26,1 (e)
2012 2,6 5,3 26,5 (e)
2011 2,8 5,0 26,0
2010 2,6 4,6 25,4
2009 2,1 4,0 23,9
2008 2,2 4,8 25,7 (e)
2007 2,3 4,5 25,8 (e)
2006 2,0 5,0 25,7 (e)
Unitats: %.
Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.

Darrera actualització: 14 de juny de 2021.

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de ferrocarril i vies navegables interiors en el transport interior total de mercaderies, expressada en tona quilòmetres (tkm). El transport interior inclou els transports per carretera, ferrocarril i vies navegables interiors. Totes les dades es basen en moviments al territori nacional; les dades de transport ferroviari i per vies navegables interiors es recopilen en funció dels moviments al territori nacional, independentment de la nacionalitat del tren o del vaixell; les dades de carreteres es redistribueixen al territori nacional basant-se en les dades informades sobre l'activitat dels vehicles matriculats a cada país i modelant el potencial itinerari de viatge projectant-lo a la xarxa viària europea. Actualment, ni el transport marítim ni el transport aeri de mercaderies estan representats a l'indicador. Per als països on no s'aplica la legislació estadística sobre vies fluvials, els totals només contenen el percentatge de transport ferroviari.

L'indicador de Catalunya només inclou el transport terrestre