Saltar al contingut principal

Proporció de transport fluvial i ferroviari sobre el total de transport de mercaderies (09.60)

Proporció de transport fluvial i ferroviari sobre el total de transport de mercaderies
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 2,2 4,3 22,7 (e) Dada estimada
2020 1,9 4,1 22,6 (e) Dada estimada
2019 2,5 4,8 23,7 (e) Dada estimada
2018 2,4 5,0 24,3 (e) Dada estimada
2017 2,5 5,1 24,6 (e) Dada estimada
2016 2,4 5,3 25,5 (e) Dada estimada
2015 2,6 5,8 25,8 (e) Dada estimada
2014 2,8 5,9 26,1 (e) Dada estimada
2013 2,8 5,3 26,0 (e) Dada estimada
2012 2,6 5,3 26,5 (e) Dada estimada
2011 2,8 5,0 26,0
2010 2,6 4,6 25,4
2009 2,1 4,0 23,9
2008 2,2 4,8 25,7 (e) Dada estimada
2007 2,3 4,5 25,8 (e) Dada estimada
2006 2,0 5,0 25,7 (e) Dada estimada
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.

Darrera actualització: 13 de maig de 2024.

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de ferrocarril i vies navegables interiors en el transport interior total de mercaderies, expressada en tona quilòmetres (tkm). El transport interior inclou els transports per carretera, ferrocarril i vies navegables interiors. Totes les dades es basen en moviments al territori nacional; les dades de transport ferroviari i per vies navegables interiors es recopilen en funció dels moviments al territori nacional, independentment de la nacionalitat del tren o del vaixell; les dades de carreteres es redistribueixen al territori nacional basant-se en les dades informades sobre l'activitat dels vehicles matriculats a cada país i modelant el potencial itinerari de viatge projectant-lo a la xarxa viària europea. Actualment, ni el transport marítim ni el transport aeri de mercaderies estan representats a l'indicador. Per als països on no s'aplica la legislació estadística sobre vies fluvials, els totals només contenen el percentatge de transport ferroviari.

L'indicador de Catalunya només inclou el transport terrestre.