Saltar al contingut principal

Població resident a llars que consideren que pateixen soroll (11.20)

Població resident a les llars que considera que pateixen soroll 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 15,9 .. ..
Dones 14,0 .. ..
Total 14,9 14,1 17,3 (e)
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població resident a les llars que considera que pateixen soroll. Per sota del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 17,6 .. ..
Dones 11,8 .. ..
Total 14,5 14,4 20,0 (e)
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població resident a les llars considerant que pateixen soroll. Per sobre del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 15,5 .. ..
Dones 14,6 .. ..
Total 15,0 14,0 16,8 (e)
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 9 d'octubre de 2020. Sèries revisades el 30 de març de 2021.

Nota metodològica

L'indicador mesura la proporció de la població que declara estar afectada pel soroll dels veïns o del carrer.

Com que l'avaluació de la contaminació acústica és subjectiva, cal parar atenció que l'indicador té en compte tant els nivells de contaminació acústica com els estàndards de les persones sobre quin nivell consideren acceptable. Per tant, un augment del valor de l'indicador no indica necessàriament un augment similar en els nivells de contaminació acústica, però també una disminució dels nivells que els ciutadans europeus estan disposats a tolerar i viceversa. De fet, hi ha evidències empíriques que la qualitat ambiental percebuda per les persones no sempre és coherent amb la qualitat ambiental real avaluada mitjançant indicadors "objectius", sobretot pel que fa al soroll.