Saltar al contingut principal
Víctimes mortals en accidents de trànsit. Per sexe i tipus de via 2022
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes
Autopistes 48 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Vies urbanes 62 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Carreteres 93 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Via desconeguda 3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total de vies 206 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones
Autopistes 12 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Vies urbanes 15 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Carreteres 30 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Via desconeguda 1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total de vies 58 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total
Autopistes 60 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Vies urbanes 77 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Carreteres 123 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Via desconeguda 4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total de vies 264 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Interior. Servei Català de Trànsit. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Víctimes mortals en accidents de trànsit. Per sexe i tipus de via. Nombre per 100.000 habitants 2022
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes
Autopistes 1,2 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Vies urbanes 1,6 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Carreteres 2,4 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Via desconeguda 0,1 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total de vies 5,3 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones
Autopistes 0,3 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Vies urbanes 0,4 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Carreteres 0,8 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Via desconeguda 0,0 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total de vies 1,5 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total
Autopistes 0,8 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Vies urbanes 1,0 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Carreteres 1,6 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Via desconeguda 0,1 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total de vies 3,4 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Nombre per cada 100.000 habitants.
Font Catalunya: Departament d'Interior. Servei Català de Trànsit. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 10 de novembre de 2023.

SV

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de seguretat viària (SV).

Nota metodològica

L'indicador mesura el nombre de víctimes mortals causades per accidents de trànsit, incloent-hi els conductors i passatgers de vehicles motoritzats, els ciclistes i els vianants. Les persones que moren per accident de trànsit fins a 30 dies després de produir-se l'accident es compten com a víctimes mortals per accident de trànsit. Després d'aquests 30 dies, el motiu de la defunció pot ser que es declari d'una altra manera. En el cas dels estats membres que no utilitzen aquesta definició s'han aplicat factors correctors.

El nombre de víctimes mortals per cada 100.000 habitants pren com a referència, en el cas d'Espanya i Europa, la població mitjana de l'any de referència (calculada com a mitjana aritmètica de la població l'1 de gener de dos anys consecutius), mentre que en el cas de Catalunya es fa servir la població mitjana de l'any concret.

Les dades es presenten per tipus de carretera (autopistes, carreteres, vies urbanes i vies desconegudes) i pel total de vies.