Saltar al contingut principal
Víctimes mortals en accidents de trànsit 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Nombre 204 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Nombre per cada 100.000 habitants 2,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font Catalunya: Departament d'Interior. Servei Català de Trànsit. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 23 de juliol de 2021.

Estadística SV

Nota metodològica

L'indicador mesura el nombre de víctimes mortals causades per accidents de trànsit, inclosos els conductors i passatgers de vehicles motoritzats i ciclistes, així com els vianants. La població que mor per accidents de trànsit fins a 30 dies després de produir-se l'accident es comptabilitza com a víctimes mortals per accident de trànsit. Després d'aquests 30 dies, el motiu de la defunció es podria declarar d'una altra manera. Per als estats membres que no utilitzen aquesta definició, s'han aplicat factors correctors.

La població mitjana de l'any de referència (calculada com a mitjana aritmètica de la població l'1 de gener de dos anys consecutius) s'utilitza com a denominador (per cada 100.000 persones).