Saltar al contingut principal

Productivitat material i consum domèstic de materials (12.20)

Productivitat material i consum domèstic de materials 2017
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Productivitat material i consum domèstic de materials
Euros (en volum encadenats, 2010) per kg 4,4 .. ..
Índex 2000 = 100 238,5 220,4 (e) 132,3 (e)
PPC per kg 5,1 3,1 2,1 (e)
CDM
Milers de tones 50.540,5 408.852,3 6.297.176,7 (e)
Font Catalunya: Idescat. Compte de fluxos de materials. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2021.

Nota metodològica

La productivitat dels recursos és el producte interior brut (PIB) dividit pel consum de material domèstic (CDM). El CDM mesura la quantitat total de materials utilitzats directament per una economia. Es defineix com la quantitat anual de matèries primeres extretes del territori nacional de l'economia focal, més totes les importacions físiques, menys totes les exportacions físiques.

Per al càlcul de la productivitat dels recursos, Eurostat utilitza el PIB, ja sigui en la unitat "EUR en volums encadenats" (a l'any de referència 2010 amb el tipus de canvi del 2010) o en la unitat "PPC" (en paritat de poder de compra). En conseqüència, l'indicador s'expressa: 1) en euros per kg, per comparar els canvis d'un país al llarg del temps; 2) en PPS per kg, per comparar diferents països en un any concret. També es calcula com a índex l'any 2000, per comparar països en diferents anys.