Saltar al contingut principal

Emissions de gasos amb efecte hivernacle (13.10)

Emissions de gasos amb efecte hivernacle 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Índex 1990 = 100 103,4 95,4 68,4
Tones de CO₂ per càpita equivalent 5,2 5,9 7,5 (p) Dada provisional
Unitats: En CO2 equivalent.
Font Catalunya: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 1 de desembre de 2022.

Nota metodològica

L'indicador mesura les emissions nacionals totals (tant dels sectors ESD com ETS), inclosa l'aviació internacional de l'anomenada "cistella de Kyoto" de gasos d'efecte hivernacle, inclosos el diòxid de carboni (CO₂), el metà (CH4), l'òxid nitrós (N2O), i els gasos anomenats F (hidrofluorocarburs, perfluorocarburs, triflorur de nitrogen (NF3) i hexafluorur de sofre (SF6)), de tots els sectors dels inventaris d'emissions de GEH (inclosa l'aviació internacional, excloent l'ús de la terra, el canvi d'ús de la terra i la silvicultura (LULUCF)). Utilitzant el potencial d'escalfament global (PEG) de cada gas, s'integren en un únic indicador expressat en unitats d'equivalents de CO2. Els estats membres de la UE presenten anualment els inventaris d'emissions de GEH a la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC).

Les dades de tota la sèrie temporal es revisen anualment.