Saltar al contingut principal

Emissions de gasos amb efecte hivernacle (13.10)

Emissions de gasos amb efecte hivernacle 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Índex 1990 = 100 120,9 .. ..
Tones de CO₂ per càpita equivalent 6,2 .. ..
Unitats: En CO2 equivalent.
Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 14 de juny de 2021.

Nota metodològica

L’indicador mesura les emissions nacionals totals (tant dels sectors ESD com ETS), inclosa l’aviació internacional de l’anomenada "cistella de Kyoto" de gasos d’efecte hivernacle, inclosos el diòxid de carboni (CO₂), el metà (CH4), l’òxid nitrós (N2O), i els gasos anomenats F (hidrofluorocarburs, perfluorocarburs, triflorur de nitrogen (NF3) i hexafluorur de sofre (SF6)), de tots els sectors dels inventaris d’emissions de GEH (inclosa l’aviació internacional, excloent l’ús de la terra, el canvi d’ús de la terra i la silvicultura (LULUCF)). Utilitzant el potencial d’escalfament global (PEG) de cada gas, s’integren en un únic indicador expressat en unitats d’equivalents de CO2. Els estats membres de la UE presenten anualment els inventaris d’emissions de GEH a la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC).