Saltar al contingut principal
Taxa de reciclatge municipal de residus
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2017 39,9 36,1 46,9 (e)
2016 38,6 33,9 46,3 (e)
2015 39,0 30,0 44,9 (e)
2014 38,2 30,8 43,4 (e)
2013 37,9 32,5 41,5 (e)
2012 39,1 29,8 40,9 (e)
2011 40,6 26,7 38,9 (e)
2010 40,5 29,2 38,0 (e)
2009 37,5 33,2 37,3 (e)
2008 34,4 39,7 36,5 (e)
2007 33,6 30,6 35,2 (e)
2006 32,0 31,2 33,2 (e)
2005 29,1 31,4 32,5 (e)
2004 25,4 30,9 31,8 (e)
2003 22,6 28,7 31,1 (e)
2002 19,8 29,3 30,4 (e)
2001 16,8 21,4 28,7 (e)
2000 14,0 18,4 27,3 (e)
Unitats: %.
Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de Residus de Catalunya. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.

Darrera actualització: 23 de setembre de 2020. Sèries revisades el 9 d'octubre de 2020.

Nota metodològica

L'indicador mesura el tonatge reciclat dels residus municipals dividit pel total de residus municipals derivats. El reciclatge inclou el reciclatge de materials, el compostatge i la digestió anaeròbica. Els residus municipals consisteixen principalment en residus generats per les llars, però també poden incloure residus similars generats per petites empreses i entitats públiques, i recollits pel municipi. Aquesta última part dels residus municipals pot variar de municipi a municipi i de país a país, en funció del sistema local de gestió de residus. Per a les zones no cobertes per un esquema de recollida de residus municipals s'estima la quantitat de residus generats.

Els estats membres informen cada any de la quantitat reciclada i del total de residus municipals generats a Eurostat. La recopilació, validació i difusió de dades les realitza EDC Waste allotjat a Eurostat.