Saltar al contingut principal
Taxa de reciclatge municipal de residus
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2022 47,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2021 46,6 36,7 (e) Dada estimada 48,7 (e) Dada estimada
2020 45,9 40,5 48,9 (e) Dada estimada
2019 44,9 38,0 47,2 (e) Dada estimada
2018 41,7 34,8 46,4
2017 39,9 36,1 46,3
2016 38,6 33,9 45,9
2015 39,0 30,0 44,9
2014 38,2 30,8 43,4
2013 37,9 32,5 41,5
2012 39,1 29,8 40,9
2011 40,6 26,7 38,9
2010 40,5 29,2 38,0
2009 37,5 33,2 37,3
2008 34,4 39,7 36,6
2007 33,6 30,6 35,2
2006 32,0 31,2 33,2 (e) Dada estimada
2005 29,1 31,4 32,5 (e) Dada estimada
2004 25,4 30,9 31,8 (e) Dada estimada
2003 22,6 28,7 31,1 (e) Dada estimada
2002 19,8 29,3 30,4 (e) Dada estimada
2001 16,8 21,4 28,7 (e) Dada estimada
2000 14,0 18,4 27,3 (e) Dada estimada
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Agència de Residus de Catalunya. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.

Darrera actualització: 13 de novembre de 2023.

RESMC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de residus municipals (RESMC).

Nota metodològica

L'indicador mesura el tonatge reciclat dels residus municipals dividit pel total de residus municipals derivats. El reciclatge inclou el reciclatge de materials, el compostatge i la digestió anaeròbica. Els residus municipals consisteixen principalment en residus generats per les llars, però també poden incloure residus similars generats per petites empreses i entitats públiques, i recollits pel municipi. Aquesta última part dels residus municipals pot variar de municipi a municipi i de país a país, en funció del sistema local de gestió de residus. Per a les zones no cobertes per un esquema de recollida de residus municipals s'estima la quantitat de residus generats.

Els estats membres informen cada any de la quantitat reciclada i del total de residus municipals generats a Eurostat. La recopilació, validació i difusió de dades les realitza EDC Waste allotjat a Eurostat.

Les dades de Catalunya es calculen dividint la quantitat de residus municipals recollits selectivament per la quantitat de residus municipals totals.