Saltar al contingut principal

Superfície forestal (15.10)

Superfície forestal. Percentatge 2018
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Boscos FAO 42,1 28,0 38,6
Altres àrees boscoses FAO 22,1 13,2 4,9
Total 64,2 41,2 43,5
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 23 de setembre de 2020. Sèries revisades el 23 de desembre de 2021.

PROFOR

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de les produccions forestals (PROFOR).

Nota metodològica

L'indicador mesura la proporció d'ecosistemes forestals en comparació amb la superfície total de terra. Les dades d'Eurostat utilitzades per a aquest indicador es deriven de l'Enquesta sobre l'ús i l'ocupació de la terra (EUOT). La classificació EUOT d'ús i cobertura de la terra s'ha adaptat a les definicions forestals de la FAO, distingint entre les categories "boscos" i "altres terres boscoses". Les dades de Catalunya provenen de l'Estadística de les superfícies ocupades pels conreus agrícoles.

Les EUOT es fan in situ, això significa que els inspectors fan observacions i es registren sobre el terreny. S'utilitza un enfocament d'experts diferents, de manera que alguns punts es visiten els anys següents. Al camp, l'inspector classifica l'ocupació de la terra i l'ús de la terra visible segons les classificacions harmonitzades d'ocupació i d'ús de la terra de l'enquesta EUOT.