Saltar al contingut principal

Índex d'ocells comuns (15.60)

Índex d'ocells comuns 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Total espècies d'ocells comuns 108,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Espècies comunes d'ambients agrícoles 95,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Espècies comunes d'ambients forestals 106,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Índex 2000 = 100.
Font Catalunya: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 22 de juny de 2022.

Estadística DIA

Nota metodològica

L'indicador mostra l'abundància i diversitat d'una selecció d'espècies d'ocells comuns i es presenta com a índex 2000=100 amb valors suavitzats. Es representen tres grups d'espècies d'ocells:

  1. Espècies comunes d'ambients agrícoles (39 espècies).
  2. Espècies comunes d'ambients forestals (34 espècies).
  3. Totes les espècies d'ocells comuns (168 espècies) que inclouen les espècies d'ambients agrícoles, les espècies d'ambients forestals i 95 espècies comunes més (generalistes, en oposició a les especialistes dels ambients agrícoles i forestals).

S'exclouen les espècies rares, tot i que algunes espècies comunes en certs estats membres es poden considerar rares en altres.

Les espècies incloses en els índexs d'espècies comunes d'ambients agrícoles i en els d'espècies comunes d'ambients forestals són considerades com a dependents d'aquest tipus d'hàbitat, en particular pel que fa a l'alimentació i la nidificació.

Els índexs europeus es calculen a partir de les dades produïdes pel Consell Europeu de Censos d'Ocells (EBCC) i el seu Programa de seguiment pan-europeu d'ocells comuns. La font de les dades comprèn EBCC, RSPB, BirdLife i Czech Society for Ornithology.

La cobertura de dades ha augmentat de 9 a 22 estats membres de la UE durant el període del 1990 al 2010, amb 25 països compresos a partir de l'any de referència 2011.

Els índexs de Catalunya es calculen a partir de les dades del Projecte de seguiment d'ocells comuns a Catalunya (SOCC), impulsat per l'Institut Català d'Ornitologia i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.