Saltar al contingut principal

Taxa de mortalitat estandarditzada per homicidi (16.10)

Taxa de mortalitat estandarditzada per homicidi. Per sexe 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 0,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 0,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 0,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Nombre per cada 100.000 habitants.
Font Catalunya: Departament de Salut. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 30 de novembre de 2023.

CMORT

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de causes de mort (CMORT).

Nota metodològica

L'indicador mesura la taxa de mortalitat estandarditzada d'homicidis i lesions causats per una altra persona amb la intenció de ferir o matar per qualsevol mitjà, inclosos els "efectes tardans" derivats de l'assalt (codis X85 a Y09 i Y87.1 de la desena Classificació internacional de malalties (CIM-10)). No inclou les morts per intervencions legals o guerra (codis Y35 i Y36 de la CIM-10). La taxa es calcula dividint el nombre de persones que moren per homicidi o agressió per la població total.

Les dades sobre causes de mort (CM) fan referència a la causa subjacent que, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), és "la malaltia o lesió que ha iniciat el tren d'esdeveniments mòrbids que condueixen directament a la mort o les circumstàncies de l'accident o violència que han provocat la lesió mortal". Les dades de CM deriven dels certificats de defunció. El certificat mèdic de defunció és una obligació a tots els estats membres.

Les dades es presenten com a índexs de mortalitat estandarditzats, és a dir que s'ajusten a una distribució d'edat estàndard per mesurar els índexs de mortalitat independentment de les diferents estructures d'edat de les poblacions. Aquest enfocament permet millorar la comparabilitat al llarg del temps i entre països. Els índexs de mortalitat estandarditzats que s'utilitzen aquí es calculen sobre la base de la població estàndard comunitària.