Saltar al contingut principal

Mortalitat estandarditzada prevenible i tractable (03.42)

Taxa de mortalitat estandarditzada prevenible i tractable. Per sexe 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 252,3 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 107,9 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 176,5 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Nombre per cada 100.000 habitants de menys de 75 anys.
Font Catalunya: Departament de Salut. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
Taxa de mortalitat estandarditzada prevenible. Per sexe 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 189,0 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 61,9 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 122,4 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Nombre per cada 100.000 habitants de menys de 75 anys.
Font Catalunya: Departament de Salut. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
Taxa de mortalitat estandarditzada tractable. Per sexe 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 63,3 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 46,0 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 54,1 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Nombre per cada 100.000 habitants de menys de 75 anys.
Font Catalunya: Departament de Salut. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 30 de novembre de 2023.

CMORT

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de causes de mort (CMORT).

Nota metodològica

L'indicador mesura la taxa de mortalitat estandarditzada de malalties evitables (prevenibles i tractables). La mortalitat per causes evitables és la definida per l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic l'(OCDE) l’any 2018, una classificació adoptada per l’EUROSTAT i emprada en comparacions internacionals. Aquesta classificació només inclou les defuncions ocorregudes abans dels 75 anys i descriu dues tipologies de causes evitables, les prevenibles i les tractables.

La mortalitat prevenible es refereix a la mortalitat que es pot evitar principalment mitjançant una sanitat pública i intervenció de prevenció primària efectives (és a dir, abans de l'aparició de malalties/lesions, per reduir-ne la incidència). A partir de 2020, s’inclou la COVID-19 com a malaltia prevenible.

La mortalitat tractable es pot evitar principalment mitjançant intervencions d'assistència sanitària oportunes i efectives, inclosa la prevenció i el tractament secundaris (després de l'aparició de malalties per reduir la mortalitat).

Les dades sobre causes de mort (CM) fan referència a la causa subjacent que, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), és "la malaltia o lesió que ha iniciat el tren d'esdeveniments mòrbids que condueixen directament a la mort o les circumstàncies de l'accident o violència que han provocat la lesió mortal". Les dades de CM deriven dels certificats de defunció. El certificat mèdic de defunció és una obligació a tots els estats membres.

Les dades es presenten com a índexs de mortalitat estandarditzats, és a dir que s'ajusten a una distribució d'edat estàndard per mesurar els índexs de mortalitat independentment de les diferents estructures d'edat de les poblacions. Aquest enfocament permet millorar la comparabilitat al llarg del temps i entre països. Els índexs de mortalitat estandarditzats que s'utilitzen aquí es calculen sobre la base de la població estàndard comunitària.