Saltar al contingut principal

Mortalitat estandarditzada prevenible i tractable (03.42)

Taxa de mortalitat estandarditzada prevenible i tractable. Per sexe 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 224,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 95,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 156,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Nombre per cada 100.000 habitants de menys de 75 anys.
Font Catalunya: Departament de Salut. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Taxa de mortalitat estandarditzada prevenible. Per sexe 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 156,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 48,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 99,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Nombre per cada 100.000 habitants de menys de 75 anys.
Font Catalunya: Departament de Salut. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Taxa de mortalitat estandarditzada tractable. Per sexe 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 67,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 46,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 56,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Nombre per cada 100.000 habitants de menys de 75 anys.
Font Catalunya: Departament de Salut. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 30 de novembre de 2021.

Estadística CMORT

Nota metodològica

La mortalitat evitable cobreix les causes de mortalitat prevenibles i tractables. La mortalitat prevenible es refereix a la mortalitat que es pot evitar principalment mitjançant una sanitat pública i intervenció de prevenció primària efectives (és a dir, abans de l'aparició de malalties/lesions, per reduir-ne la incidència). La mortalitat tractable es pot evitar principalment mitjançant intervencions d'assistència sanitària oportunes i efectives, inclosa la prevenció i el tractament secundaris (després de l'aparició de malalties per reduir la mortalitat).

La mortalitat total evitable inclou diverses malalties infeccioses, diversos tipus de càncer, malalties endocrines i metabòliques, així com algunes malalties del sistema nerviós, circulatori, respiratori, digestiu, genitourinari, algunes malalties relacionades amb l'embaràs, el part i el període perinatal, una sèrie de malformacions congènites, efectes adversos de l'atenció mèdica i quirúrgica, una llista de lesions i trastorns relacionats amb l'alcohol i les drogues.

Les dades es presenten com a índexs de mortalitat estandarditzats, és a dir que s'ajusten a una distribució d'edat estàndard per mesurar els índexs de mortalitat independentment de les diferents estructures d'edat de les poblacions. Aquest enfocament permet millorar la comparabilitat al llarg del temps i entre països. Els índexs de mortalitat estandarditzats que s'utilitzen aquí es calculen sobre la base de la població estàndard comunitària.