Saltar al contingut principal

Població amb privació material i social severa (01.31)

Població amb privació material i social severa. Per sexe 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 300,0 1.752,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 378,2 2.109,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 678,3 3.861,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milers de persones.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població amb privació material i social severa. Per sexe. Percentatge sobre el total 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 8,1 7,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 9,8 8,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 9,0 8,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població menor de 18 anys amb privació material i social severa. Per sexe 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 132,0 460,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 77,9 427,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 209,9 887,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milers de persones.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població menor de 18 anys amb privació material i social severa. Per sexe. Percentatge sobre el total 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 18,5 10,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 11,4 10,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 15,0 10,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 29 de juny de 2022. Sèries revisades el 8 de juliol de 2022.

Estadística ECV

Nota metodològica

La població amb privació material i social severa té condicions de vida greument limitades per la manca de recursos i experimenta almenys 7 de les 13 privacions següents: 1) Poder anar de vacances almenys una setmana a l'any, 2) Poder fer un àpat de carn, pollastre o peix (o l’equivalent vegetarià) almenys cada dos dies, 3) Poder mantenir l'habitatge a una temperatura adequada, 4) Poder afrontar despeses imprevistes, 5) Poder pagar sense endarreriments despeses relacionades amb l'habitatge (hipoteca o lloguer, rebuts de gas, comunitat…) o de compres ajornades, 6) Poder-se permetre un cotxe, 7) Poder substituir mobles vells o fets malbé, 8) Poder substituir la roba feta malbé, 9) Poder disposar de dos parells de sabates o d'un parell adequat per a l'època de l'any, 10) Poder-se reunir amb amics/familiars per dinar o prendre alguna cosa almenys un cop al mes, 11) Poder participar regularment en activitats d’oci, 12) Poder gastar una petita quantitat de diners en si mateix, i 13) Poder disposar de connexió a Internet.

Taules disponibles [+]