Saltar al contingut principal

Indicadors de la Unió Europea

Els indicadors de la Unió Europea són un conjunt d'indicadors referents a diferents aspectes de la realitat demogràfica, econòmica i social de Catalunya, comparats amb Espanya i la Unió Europea. Aquests indicadors provenen tant dels objectius marcats per la Comissió Europea en les diferents cimeres, com de la selecció d'estadístiques bàsiques que difon l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). També s'hi inclouen els indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de la UE per a Catalunya de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Més

L'Idescat difon els indicadors de la Unió Europea des de l'any 2007. Alhora aquest conjunt està format per una selecció de quatre grups de dades estadístiques:

  • Indicadors estructurals: conjunt d'indicadors sorgits de la Cimera de Lisboa de l'any 2000 i orientats a controlar les polítiques europees dels primers anys del segle XXI. L'Idescat difon aquests indicadors des de l'any 2005.
  • Indicadors Europa 2020: sistema d'indicadors emergits de l'estratègia Europa 2020 i considerats estratègics per la Comissió Europea per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. L'Idescat divulga aquests indicadors des de l'any 2012.
  • Xifres de Catalunya: selecció de dades bàsiques de Catalunya comparades amb les d'Espanya i la Unió Europea i difoses en el quadríptic Xifres de Catalunya, que l'Idescat edita des del 1989.
  • Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de la UE per a Catalunya: aquests indicadors s'estructuren a partir dels 17 objectius de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i proporcionen una visió estadística del desenvolupament sostenible a la UE i als estats membres. A partir del 2019 l'Idescat incorpora a l'estadística oficial l'elaboració, manteniment, actualització i difusió dels indicadors ODS de la UE per a Catalunya, prenent com a referència els indicadors publicats per Eurostat i els seus criteris de qualitat, solidesa i adequació metodològica. Aquests indicadors estan marcats amb el logotip oficial dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. Indicadors ODS

L'Idescat gestiona i actualitza totes les dades que formen part d'aquest Sistema d'indicadors de la Unió Europea. Les dades de Catalunya són facilitades pels diferents organismes que formen part del Sistema estadístic de Catalunya i segueixen la mateixa metodologia que la dada europea; d'aquesta manera es garanteix la comparabilitat de les dades. D'altra banda, les dades de la Unió Europea i d'Espanya provenen d'Eurostat.

La majoria dels indicadors conté l'apartat "Vegeu també", que permet visualitzar les dades directament des del web d'Eurostat.

Els indicadors de la Unió Europea són de periodicitat anual i s'actualitzen tenint com a referència la dada de Catalunya més recent. La majoria d'indicadors presenten sèries des de l'any 2000.