Saltar al contingut principal
Taxa bruta de mortalitat infantil
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea-27
2019 2,6 2,6 3,2 3,4
2018 2,4 2,7 3,3 3,4
2017 2,4 2,7 3,3 3,5
2016 2,5 2,7 3,3 3,6
2015 2,4 2,7 3,3 3,6
2014 2,7 2,8 3,2 3,6
2013 2,5 2,7 3,3 3,7
2012 3,0 3,1 3,3 3,8
2011 2,8 3,1 3,4 3,8
2010 2,6 3,2 3,4 4,0
2009 3,1 3,2 3,6 4,2
2008 3,1 3,3 3,5 4,2
2007 2,7 3,4 3,7 4,4
2006 2,6 3,5 3,8 4,6
2005 2,7 3,7 3,9 4,8
2004 3,2 3,9 4,1 5,1
2003 3,0 3,9 4,2 5,2
2002 3,3 4,1 4,4 5,5
2001 3,2 4,0 4,6 5,8
2000 3,5 4,4 4,7 6,0
Unitats: Defuncions de menors d'un any per 1.000 nascuts vius.
Font Catalunya: Idescat; INE. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 17 de desembre de 2020. Sèries revisades el 30 d'abril de 2021.

Nota metodològica

Quocient entre les defuncions de menors d'1 any i els nascuts vius del mateix període. El valor s'expressa per 1.000 nascuts vius. Mesura la probabilitat de morir d'un nadó al llarg del seu primer any de vida.

Nascuts vius: Naixements de nens que mostren qualsevol signe de vida. És el nombre de naixements excepte els nascuts morts (els naixements totals inclouen nascuts vius i nascuts morts).

Les dades de Catalunya s'han calculat amb estimacions de població i amb dades del Moviment natural de la població. A partir de l'any 2012 les estadístiques incorporen els naixements de mares residents a Catalunya i les defuncions de població resident a Catalunya que han estat inscrits en altres comunitats autònomes.