Saltar al contingut principal
Taxa bruta de mortalitat infantil
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2022 2,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2021 2,1 2,5 3,2
2020 2,5 2,6 3,3
2019 2,6 2,6 3,4
2018 2,4 2,7 3,4
2017 2,4 2,7 3,5
2016 2,5 2,7 3,6
2015 2,4 2,7 3,6
2014 2,7 2,8 3,6
2013 2,5 2,7 3,7
2012 3,0 3,1 3,8
2011 2,8 3,1 3,8
2010 2,6 3,2 4,0
2009 3,1 3,2 4,2
2008 3,1 3,3 4,2
2007 2,7 3,4 4,4
2006 2,6 3,5 4,6
2005 2,7 3,7 4,8
2004 3,2 3,9 5,1
2003 3,0 3,9 5,2
2002 3,3 4,1 5,5
2001 3,2 4,0 5,8
2000 3,5 4,4 6,0
Unitats: Defuncions de menors d'un any per 1.000 nascuts vius.
Font Catalunya: Idescat; INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 12 de desembre de 2023.

DEF

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de defuncions (DEF).

Nota metodològica

Quocient entre les defuncions de menors d'1 any i els nascuts vius del mateix període. El valor s'expressa per 1.000 nascuts vius. Mesura la probabilitat de morir d'un nadó al llarg del seu primer any de vida.

Nascuts vius: Naixements de nens que mostren qualsevol signe de vida. És el nombre de naixements excepte els nascuts morts (els naixements totals inclouen nascuts vius i nascuts morts).

Les dades de Catalunya s'han calculat amb estimacions de població i amb dades del Moviment natural de la població. A partir de l'any 2012 les estadístiques incorporen els naixements de mares residents a Catalunya i les defuncions de població resident a Catalunya que han estat inscrits en altres comunitats autònomes.