Saltar al contingut principal

Taxa de mortalitat estandarditzada per edat. Per sexe

Taxa de mortalitat estandarditzada per edat. Per sexe 2018
Homes Dones Total
Catalunya 1.079,1 644,5 828,1
Espanya 1.058,3 (p) Dada provisional 647,9 (p) Dada provisional 825,0 (p) Dada provisional
Unió Europea-27 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Defuncions per 100.000 habitants.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Nota: La referència temporal per a Catalunya correspon a mitjanes mòbils de cinc anys. Per exemple, la TME del 2011 s'ha calculat agrupant les defuncions i les poblacions dels anys 2009-2013.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 25 de febrer de 2022.

Estadística TMEE

Nota metodològica

La taxa de mortalitat estandarditzada (TME) per edat correspon a la xifra de defuncions (expressades per 100.000 habitants) que es registrarien en un territori segons la taxa de mortalitat per sexe i edat pròpies i amb l'estructura per edat d'una població tipus o estàndard.

Aquest mètode, anomenat estandardització directa, calcula la taxa com la mitjana ponderada de les taxes de mortalitat per grup d'edat, on els coeficients de ponderació són una població de referència estàndard.

Per al càlcul de la TME 2009–2013 i posteriors s'utilitza la població estàndard europea de 2013 proposada per Eurostat.

El càlcul de la TME correspon a mitjanes mòbils de cinc anys. Així, per exemple, la TME del període 2009–2013 s'ha calculat agrupant les defuncions i les poblacions dels anys 2009–2013.