Saltar al contingut principal
Creixement migratori
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2022 19,5 14,6 8,9 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2021 2,8 3,1 (p) Dada provisional 1,9 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2020 5,0 4,6 1,9 (p) Dada provisional
2019 13,8 9,6 3,2 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2018 10,4 7,1 0,0
2017 6,4 3,5 2,3 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2016 5,8 1,9 2,0
2015 2,6 -0,2 3,2 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2014 -2,4 -2,0 1,8 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2013 -7,2 -5,4 3,4
2012 -6,5 -3,0 1,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2011 -1,0 1,4 1,1 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2010 2,0 1,6 1,1 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2009 2,7 3,0 1,1
2008 12,1 9,5 2,2 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2007 17,6 17,2 2,8
2006 18,0 14,9 2,6
2005 18,8 14,5 2,8
2004 19,8 15,5 3,2
2003 18,4 15,7 3,6
2002 23,1 17,9 3,2
2001 21,5 7,9 0,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2000 11,4 3,9 1,6 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Unitats: Taxa per 1.000 habitants.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 19 de febrer de 2024.

MM

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Moviments migratoris (MM).

Nota metodològica

Migració neta: Diferència entre immigració i emigració en un territori durant l'any (la migració neta és negativa quan el nombre d'emigrants supera el nombre d'immigrants). La majoria de països no tenen dades acurades sobre immigració i emigració o no tenen cap xifra; en aquests casos, la migració neta es calcula per diferència entre el creixement total de la població i el creixement natural (en la base de dades Eurostat, s'anomena migració neta incloent-hi correccions). Les estadístiques sobre migració neta tenen inexactituds estadístiques que afecten els dos components d'aquesta equació, especialment el creixement de la població.

Creixement de la població: Diferència entre la població que hi ha al final i al començament d'un període. El creixement de la població es calcula sumant el creixement natural i la migració neta (incloent-hi correccions). Té un signe negatiu quan aquests dos components són negatius o quan un és negatiu i té un valor absolut més alt que l'altre.

Creixement natural: Diferència entre el nombre de nascuts vius i el nombre de defuncions durant l'any. El creixement és positiu quan el nombre de naixements és superior al nombre de defuncions i és negatiu en cas contrari.

Les dades de Catalunya s'han calculat utilitzant estimacions de població, dades del moviment natural de la població i s'han aplicat correccions estadístiques.