Saltar al contingut principal

Abandonament prematur dels estudis. Per sexe

Abandonament prematur dels estudis. Per sexe 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 23,2 .. ..
Dones 11,1 .. ..
Total 17,4 .. ..
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2021.

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de la població de 18 a 24 anys que com a màxim ha assolit la primera etapa de l'educació secundària i no va participar en cap mena d'estudi o formació durant les quatre setmanes anteriors a l'enquesta. L'educació secundària inferior es refereix a la CINE (Classificació internacional normalitzada d'educació) 2011, nivell 0–2 per a dades a partir del 2014 i a la CINE 1997, nivell 0–3C, per a dades fins al 2013. Les dades provenen de l'Enquesta de població activa de la UE (EU-LFS) que, en el cas de Catalunya i Espanya, està integrada en l’Enquesta de població activa de l’INE.