Saltar al contingut principal

Abandonament prematur dels estudis. Per sexe

Abandonament prematur dels estudis. Per sexe 2019
Homes Dones Total
Catalunya 24,7 13,0 19,0
Espanya 21,4 13,0 17,3
Zona euro 12,5 8,6 10,6
Unió Europea 11,9 8,6 10,3
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Objectiu UE-28 (10%); objectiu Espanya (15%)

Darrera actualització: 7 de febrer de 2020. Sèries revisades el 6 de maig de 2020.

Nota metodològica

L'indicador mostra el percentatge de la població d'entre 18 i 24 anys que ha assolit com a màxim la primera etapa de l'educació secundària respecte al total de població del mateix grup d'edat.

L'expressió abandonament prematur dels estudis es refereix a les persones d'entre 18 i 24 anys que compleixen les condicions següents: en primer lloc, el nivell més alt d'educació o formació que han assolit correspon al codis 0, 1 o 2 (menys que primària, primària i primera etapa d'educació secundària) de la classificació CINE-2011 (ISCED) i, en segon lloc, han declarat que no han rebut cap educació o formació en les quatre setmanes precedents a l'entrevista.

La classificació CINE-2011 va entrar en vigor l'any 2014 i els resultats anteriors a aquesta data s'han calculat amb la classificació CINE-97 (ISCED). Es considera que s'ha abandonat prematurament els estudis quan el nivell més alt d'educació assolit correspon al codis 0, 1, 2 o 3c inicial (preprimària, primària i primera etapa de l'educació secundària).

Tant el numerador com el denominador provenen de l'Enquesta de la força de treball de la UE (LFS). En el cas de Catalunya i Espanya les dades provenen de l'Enquesta de població activa de l'INE.