Saltar al contingut principal

Abandonament prematur dels estudis. Per sexe

Abandonament prematur dels estudis. Per sexe 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 19,4 16,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal 11,4 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Dones 9,9 9,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal 7,9 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Total 14,8 13,3 (b) Ruptura en la sèrie temporal 9,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
Indicador ODS Indicador 04.10 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 18 de febrer de 2022. Sèries revisades el 15 de juny de 2022.

Estadística EPA

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de la població de 18 a 24 anys que com a màxim ha assolit la primera etapa de l'educació secundària i no va participar en cap mena d'estudi o formació durant les quatre setmanes anteriors a l'enquesta. L'educació secundària inferior es refereix a la CINE (Classificació internacional normalitzada d'educació) 2011, nivell 0–2 per a dades a partir del 2014 i a la CINE 1997, nivell 0–3C, per a dades fins al 2013. Les dades provenen de l'Enquesta de població activa de la UE (EU-LFS) que, en el cas de Catalunya i Espanya, està integrada en l'Enquesta de població activa de l'INE.