Saltar al contingut principal

Abandonament prematur dels estudis

Abandonament prematur dels estudis. Per sexe 2022
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 19,5 16,5 11,1
Dones 14,2 11,2 8,0
Total 16,9 13,9 9,6
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Indicador ODS Indicador 04.10 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 27 de febrer de 2023.

EPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de població activa (EPA).

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de la població de 18 a 24 anys que com a màxim ha assolit la primera etapa de l'educació secundària i no va participar en cap mena d'estudi o formació durant les quatre setmanes anteriors a l'enquesta. L'educació secundària inferior es refereix a la CINE (Classificació internacional normalitzada d'educació) 2011, nivell 0–2 per a dades a partir del 2014 i a la CINE 1997, nivell 0–3C, per a dades fins al 2013. Les dades provenen de l'Enquesta de població activa de la UE (EU-LFS) que, en el cas de Catalunya i Espanya, està integrada en l'Enquesta de població activa de l'INE.