Saltar al contingut principal

Despesa pública en educació respecte al PIB

Despesa pública en educació respecte al PIB
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea-27
2018 3,67 (p) .. .. ..
2017 3,62 (p) 4,20 .. 4,64
2016 3,65 4,21 .. ..
2015 3,70 4,30 .. 4,81
2014 3,63 4,29 .. 4,96
2013 3,69 4,32 .. ..
2012 3,88 4,49 (b) .. ..
2011 4,16 4,82 .. ..
2010 4,34 4,98 .. ..
2009 4,25 5,02 .. ..
2008 3,92 4,62 .. ..
2007 3,66 4,34 .. ..
2006 3,59 4,26 .. ..
2005 3,46 4,23 .. ..
2004 3,33 4,25 .. ..
2003 3,27 4,28 .. ..
2002 3,21 4,25 .. ..
2001 3,07 4,24 .. ..
2000 3,22 4,28 .. ..
Unitats: % del PIB.
Font Catalunya: Departament d'Ensenyament; Departament d'Empresa i Coneixement. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Notes:
- Les dades del PIB de Catalunya han estat actualitzades d’acord amb la Revisió estadística 2019.
- Fins l'any 2011, les dades d'Espanya, zona Euro i Unió Europea segueixen la classificació CINE 97, i el PIB està en base 2008. A partir de l’any 2012 el PIB està en base 2010.
- A partir de l'any 2012 les dades de la Unió Europea no inclouen la categoria 01 de la CINE 2011 (educació infantil de primer cicle).
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 14 d'abril de 2020. Sèries revisades el 14 de desembre de 2020.

Nota metodològica

L'indicador mostra la despesa pública total en educació com a percentatge del PIB.

Es considera despesa pública en educació tant la destinada a finançar les despeses corrents i de capital dels centres i institucions educatives públiques i privades, com la transferida als estudiants i les seves famílies en beques o préstecs públics.

Les estadístiques fan referència al sistema escolar i universitari, d'acord amb la Classificació internacional normalitzada d'educació (CINE) 2011. En relació amb la classificació anterior (CINE-97), la nova classificació CINE 2011 introdueix els canvis que ha comportat el Pla Bolonya en l'educació terciària. Aquesta també incorpora els programes educatius per a la primera infància (educació infantil de primer cicle), no contemplats en la CINE-97.

El càlcul de la despesa en educació de Catalunya s'elabora amb informació procedent dels organismes següents:

  1. Generalitat de Catalunya (Departament d'Ensenyament, Secretaria d'Universitats i Recerca amb competències pròpiament educatives i altres organismes amb tasques educatives)
  2. Universitats públiques
  3. Administració Local
  4. Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

La informació sobre la despesa del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport prové de l'estadística Despesa pública en educació a Espanya, que el Ministeri presenta per al conjunt de l'Estat. L'Idescat fa una desagregació territorial per Catalunya de la despesa deduïda de les transferències a les comunitats autònomes i de la despesa de les pensions del personal docent integrat en el règim de classes passives, d'acord amb diferents paràmetres disponibles.

L'indicador de la despesa pública en educació respecte al PIB per Catalunya es calcula sobre les estimacions de la Comptabilitat regional d'Espanya de l'INE (Revisió estadística 2019), del PIB per Catalunya.