Saltar al contingut principal

Despesa pública en educació respecte al PIB

Despesa pública en educació respecte al PIB
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2019 3,70 (p) Dada provisional 4,24 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2018 3,66 4,18 4,70
2017 3,62 4,20 4,64
2016 3,65 4,23 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2015 3,70 4,30 4,81
2014 3,63 4,29 4,96
2013 3,69 4,32 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2012 3,88 4,49 (b) Ruptura en la sèrie temporal .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2011 4,16 4,82 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2010 4,34 4,98 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2009 4,25 5,02 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2008 3,92 4,62 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2007 3,66 4,34 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2006 3,59 4,26 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2005 3,46 4,23 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2004 3,33 4,25 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2003 3,27 4,28 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2002 3,21 4,25 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2001 3,07 4,24 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2000 3,22 4,28 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: % del PIB.
Font:
2000-2016: Catalunya: Departament d'Ensenyament; Departament d'Empresa i Coneixement. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
2017-2019: Catalunya: Departament d'Educació; Departament d'Empresa i Treball. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Notes:
- Les dades del PIB de Catalunya han estat actualitzades d'acord amb la Revisió estadística 2019.
- Fins l'any 2011, les dades d'Espanya i Unió Europea segueixen la classificació CINE 97, i el PIB està en base 2008. A partir de l'any 2012 el PIB està en base 2010.
- A partir de l'any 2012 les dades de la Unió Europea no inclouen la categoria 01 de la CINE 2011 (educació infantil de primer cicle).
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 6 d'abril de 2022. Sèries revisades el 26 de maig de 2022.

Estadística DPED

Nota metodològica

L'indicador mostra la despesa pública total en educació com a percentatge del PIB.

Es considera despesa pública en educació tant la destinada a finançar les despeses corrents i de capital dels centres i institucions educatives públiques i privades, com la transferida als estudiants i les seves famílies en beques o préstecs públics.

Les estadístiques fan referència al sistema escolar i universitari, d'acord amb la Classificació internacional normalitzada d'educació (CINE) 2011. En relació amb la classificació anterior (CINE-97), la nova classificació CINE 2011 introdueix els canvis que ha comportat el Pla Bolonya en l'educació terciària. Aquesta també incorpora els programes educatius per a la primera infància (educació infantil de primer cicle), no contemplats en la CINE-97.

El càlcul de la despesa en educació de Catalunya s'elabora amb informació procedent dels organismes següents:

  1. Generalitat de Catalunya (Departament d'Ensenyament, Secretaria d'Universitats i Recerca amb competències pròpiament educatives i altres organismes amb tasques educatives)
  2. Universitats públiques
  3. Administració Local
  4. Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

La informació sobre la despesa del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport prové de l'estadística Despesa pública en educació a Espanya, que el Ministeri presenta per al conjunt de l'Estat. L'Idescat fa una desagregació territorial per Catalunya de la despesa deduïda de les transferències a les comunitats autònomes i de la despesa de les pensions del personal docent integrat en el règim de classes passives, d'acord amb diferents paràmetres disponibles.

L'indicador de la despesa pública en educació respecte al PIB per Catalunya es calcula sobre les estimacions de la Comptabilitat regional d'Espanya de l'INE (Revisió estadística 2019), del PIB per Catalunya.