Saltar al contingut principal

Esperança de vida als 60 anys. Per sexe

Esperança de vida als 60 anys. Per sexe 2018
Homes Dones Total
Catalunya 23,3 27,9 25,7
Espanya 23,4 28,0 25,8
Zona euro 22,7 (p) 26,6 (p) 24,8 (p)
Unió Europea-27 21,9 (p) 25,9 (p) 24,0 (p)
Unitats: Anys.
Font Catalunya: Idescat; Departament de Salut. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 27 d'agost de 2020. Sèries revisades el 9 de desembre de 2020.

Nota metodològica

L'esperança de vida als 60 anys s'interpreta com el nombre d'anys que, de mitjana, pot esperar viure una generació de persones de 60 anys si les condicions de mortalitat per edat de l'any o del període especificat no varien durant la resta de la seva vida. Es tracta d'un indicador sintètic que incorpora en una sola xifra l'experiència de mortalitat del conjunt de la població de totes les edats.

Les dades de l'any 2012 i posteriors provenen de les taules de vida calculades pel Departament de Salut. Les dades d'anys anteriors provenen de les taules de vida elaborades per l'Idescat, que es calculen sobre mitjanes quinquennals en què l'any de referència de la taula correspon a l'any central del període.