Saltar al contingut principal

Taxa d'activitat de 15 a 64 anys. Per sexe

Taxa d'activitat de 15 a 64 anys. Per sexe 2019
Homes Dones Total
Catalunya 80,9 73,5 77,2
Espanya 78,5 69,0 73,8
Zona euro 78,9 68,5 73,7
Unió Europea 79,4 68,7 74,1
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 7 de febrer de 2020. Sèries revisades el 23 de juny de 2020.

Nota metodològica

La taxa d'activitat de 15 a 64 anys es calcula dividint el nombre de persones actives de 15 a 64 anys entre la població del mateix grup d'edat.

Les persones actives són totes les que subministren mà d'obra per a la producció de béns i serveis econòmics o que estan disponibles i fan gestions per incorporar-se a l'esmentada producció. És a dir, és la suma de la població ocupada i la població desocupada.

En el cas de Catalunya i Espanya, la població activa comprèn les persones de 16 anys o més i les dades provenen de l'Enquesta de població activa de l'INE.