Saltar al contingut principal

Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe

Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe 2021
Homes Dones Total
Catalunya 66,4 54,2 60,2
Espanya 62,5 49,3 55,8
Unió Europea-27 67,0 54,3 60,5
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2022. Sèries revisades el 3 de juny de 2022.

Estadística EPA

Nota metodològica

La taxa d'ocupació de la població de més edat es compta dividint el nombre d'ocupats de 55 a 64 anys per la població total del mateix grup d'edat.

Les persones ocupades són totes les persones de 15 anys i més que tenien qualsevol ocupació a canvi d'un sou, salari, benefici empresarial o guany familiar durant la setmana de referència.

L'indicador es basa en l'Enquesta de la força de treball de la UE. L'enquesta cobreix tota la població que viu en cases privades i exclou la que viu en habitatges col·lectius com pensions, residències i hospitals. La població ocupada consta d'aquelles persones que durant la setmana de referència van treballar per un sou, salari, benefici empresarial o guany familiar, en metàl·lic o en espècies, durant almenys una hora, o no estaven treballant però tenia feines de les quals estaven temporalment absents.

En el cas de Catalunya i Espanya les dades provenen de l'Enquesta de població activa de l'INE. En aquests àmbits la població ocupada és de 16 anys i més.