Saltar al contingut principal

Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe

Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe 2019
Homes Dones Total
Catalunya 64,2 52,3 58,1
Espanya 61,1 46,9 53,8
Zona euro 66,1 54,3 60,0
Unió Europea 66,6 53,7 60,0
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 7 de febrer de 2020. Sèries revisades el 23 de juny de 2020.

Nota metodològica

La taxa d'ocupació de la població de més edat es compta dividint el nombre d'ocupats de 55 a 64 anys per la població total del mateix grup d'edat.

Les persones ocupades són totes les persones de 15 anys i més que tenien qualsevol ocupació a canvi d'un sou, salari, benefici empresarial o guany familiar durant la setmana de referència.

L'indicador es basa en l'Enquesta de la força de treball de la UE. L'enquesta cobreix tota la població que viu en cases privades i exclou la que viu en habitatges col·lectius com pensions, residències i hospitals. La població ocupada consta d'aquelles persones que durant la setmana de referència van treballar per un sou, salari, benefici empresarial o guany familiar, en metàl·lic o en espècies, durant almenys una hora, o no estaven treballant però tenia feines de les quals estaven temporalment absents.

En el cas de Catalunya i Espanya les dades provenen de l'Enquesta de població activa de l'INE. En aquests àmbits la població ocupada és de 16 anys i més.