Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe

Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe 2017
Homes Dones Total
Catalunya 62,1 47,1 54,3
Espanya 57,8 43,5 50,5
Zona euro 63,3 51,4 57,2
Unió Europea 63,7 50,9 57,1
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Data de publicació: 5 de febrer del 2018. Sèries revisades el 7 de desembre del 2018.

Nota metodològica

La taxa d'ocupació de la població de més edat es compta dividint el nombre d'ocupats de 55 a 64 anys per la població total del mateix grup d'edat.

Les persones ocupades són totes les persones de 15 anys i més que tenien qualsevol ocupació a canvi d'un sou, salari, benefici empresarial o guany familiar durant la setmana de referència.

L'indicador es basa en l'Enquesta de la força de treball de la UE. L'enquesta cobreix tota la població que viu en cases privades i exclou la que viu en habitatges col·lectius com pensions, residències i hospitals. La població ocupada consta d'aquelles persones que durant la setmana de referència van treballar per un sou, salari, benefici empresarial o guany familiar, en metàl·lic o en espècies, durant almenys una hora, o no estaven treballant però tenia feines de les quals estaven temporalment absents.

En el cas de Catalunya i Espanya les dades provenen de l'Enquesta de població activa de l'INE. En aquests àmbits la població ocupada és de 16 anys i més.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: