Taxa d'atur de llarga durada. Per sexe

Taxa d'atur de llarga durada. Per sexe 2018
Homes Dones Total
Catalunya 4,5 4,9 4,7
Espanya 5,4 7,4 6,4
Zona euro 3,6 4,0 3,8
Unió Europea 2,8 3,0 2,9
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Data de publicació: 12 de febrer del 2019. Sèries revisades el 17 de maig del 2019.

Nota metodològica

Proporció de desocupats que porten com a mínim 12 mesos en atur respecte al nombre de persones actives en el mercat de treball.

Els desocupats són totes les persones d'entre 15 i 74 anys d'edat que no han treballat durant la setmana de referència, que han buscat activament una ocupació durant les quatre setmanes anteriors a l'entrevista i estan disponibles per començar a treballar immediatament o en el termini de dues setmanes (a partir de la data de l'entrevista).

La població ocupada i la desocupada conformen el total de la població activa.

En el cas de Catalunya i Espanya les dades provenen de l'Enquesta de població activa de l'INE. En aquests àmbits la població desocupada i la població activa són de 16 anys a 74 anys.