Saltar al contingut principal
Desigualtat de la distribució de la renda
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2020 6,0 .. ..
2019 5,4 5,9 5,0 (e)
2018 5,2 6,0 5,1 (e)
2017 5,7 6,6 5,0 (e)
2016 5,4 6,6 5,2 (e)
2015 6,0 6,9 5,2 (e)
2014 6,4 6,8 5,2 (e)
2013 5,7 6,3 5,1
Unitats: Desigualtat de renda entre el quintil superior i el quintil inferior.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 15 de juliol de 2021.

Nota metodològica

L'indicador és una mesura de la desigualtat en la distribució de la renda. Es calcula com la proporció de la renda total que rep el 20% de la població amb les rendes més elevades (el quintil superior) i la que rep el 20% de la població amb les rendes més baixes (el quintil inferior).