Saltar al contingut principal

Població en risc de pobresa o exclusió social. Per sexe

Població en risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE - Objectiu UE 2030). Per sexe 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 916,3 6.130,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 1.049,0 6.911,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 1.965,3 13.040,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milers de persones.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 01.10 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE
Població en risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE - Objectiu UE 2030). Per sexe. Percentatge sobre el total 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 24,6 26,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 27,2 28,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 25,9 27,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 01.10 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE
Població menor de 18 anys en risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE - Objectiu UE 2030). Per sexe. 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 257,3 1.399,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 189,2 1.351,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 446,5 2.750,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milers de persones.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 01.10 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE
Població menor de 18 anys en risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE - Objectiu UE 2030). Per sexe. Percentatge sobre el total 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 36,1 33,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 27,4 33,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 31,8 33,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 01.10 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 29 de juny de 2022. Sèries revisades el 8 de juliol de 2022.

Estadística ECV

Nota metodològica

Aquest indicador equival a la suma de la població que viu en llars en risc de pobresa després de transferències socials, o privació material i social severa o persones que viuen en llars amb una intensitat de treball molt baixa. Les persones es compten només una vegada, encara que estiguin afectades per més d'un d'aquests fenòmens.

  • Es considera que les persones estan en risc de pobresa després de transferències socials, si tenen una renda disponible equivalent per sota del llindar de risc de pobresa, que es fixa en el 60% de la mediana de la renda disponible equivalent del conjunt de la població.
  • La població amb privació material i social severa té condicions de vida greument limitades per la manca de recursos i experimenta almenys 7 de les 13 privacions següents: 1)Poder anar de vacances almenys una setmana a l'any, 2) Poder fer un àpat de carn, pollastre o peix (o l’equivalent vegetarià) almenys cada dos dies, 3) Poder mantenir l'habitatge a una temperatura adequada, 4) Poder afrontar despeses imprevistes, 5) Poder pagar sense endarreriments despeses relacionades amb l'habitatge (hipoteca o lloguer, rebuts de gas, comunitat…) o de compres ajornades, 6) Poder-se permetre un cotxe, 7) Poder substituir mobles vells o fets malbé, 8) Poder substituir la roba feta malbé, 9) Poder disposar de dos parells de sabates o d'un parell adequat per a l'època de l'any, 10) Poder-se reunir amb amics/familiars per dinar o prendre alguna cosa almenys un cop al mes, 11) Poder participar regularment en activitats d’oci, 12) Poder gastar una petita quantitat de diners en si mateix, i 13) Poder disposar de connexió a Internet.
  • La població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa són persones d'entre 0 i 64 anys que viuen en llars on els adults (d'entre 18 i 64 anys) treballen el 20% o menys del seu potencial laboral total durant l'últim any.

Per mesurar la pobresa infantil, l'indicador està disponible per al grup d'edat de 0 a 17 anys.