Saltar al contingut principal

Població amb privació material severa. Per sexe

Població amb privació material severa. Per sexe 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 270,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 284,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 554,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milers de persones.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 01.30 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE
Població amb privació material severa. Per sexe. Percentatge sobre el total 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 7,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 7,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 7,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 01.30 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 29 de juny de 2022.

Estadística ECV

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de població amb privació material severa que tenen condicions de vida greument limitades per la manca de recursos. Experimenta almenys 4 de les 9 privacions següents: no es pot permetre 1) pagar el lloguer o les factures de serveis públics, 2) mantenir la llar a una temperatura adequada, 3) assumir despeses inesperades, 4) menjar carn, peix o una proteïna equivalent cada dos dies, v) passar una setmana de vacances fora de casa, 4) un cotxe, 7) una rentadora, 8) una televisió en color, o 9) un telèfon.

L'indicador forma part de l'índex de pobresa multidimensional.