Saltar al contingut principal

Població amb privació material severa

Població amb privació material severa. Per sexe 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 214,5 .. ..
Dones 214,0 .. ..
Total 428,5 2.189,0 24.525,0 (e)
Unitats: Milers de persones.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població amb privació material severa. Per sexe. Percentatge sobre el total 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 5,8 .. ..
Dones 5,6 .. ..
Total 5,7 4,7 5,6 (e)
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 23 de setembre de 2020.

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de població amb privació material severa que tenen condicions de vida greument limitades per la manca de recursos. Experimenta almenys 4 de les 9 privacions següents: no es pot permetre 1) pagar el lloguer o les factures de serveis públics, 2) mantenir la llar a una temperatura adequada, 3) assumir despeses inesperades, 4) menjar carn, peix o una proteïna equivalent cada dos dies, v) passar una setmana de vacances fora de casa, 4) un cotxe, 7) una rentadora, 8) una televisió en color, o 9) un telèfon.

L'indicador forma part de l'índex de pobresa multidimensional.