Saltar al contingut principal

Bretxa del risc de pobresa. Per sexe i grups d'edat

Bretxa del risc de pobresa. Total 2018
Homes Dones Total
Catalunya 29,8 26,9 28,3
Espanya 29,2 27,9 28,5
Zona euro 24,7 23,4 24,0
Unió Europea 25,6 23,8 24,6
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Bretxa del risc de pobresa. Menys de 18 anys 2018
Homes Dones Total
Catalunya 31,4 31,4 31,4
Espanya 29,5 32,2 31,6
Zona euro 23,8 24,3 24,2
Unió Europea 24,7 25,2 25,1
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Bretxa del risc de pobresa. De 18 a 64 anys 2018
Homes Dones Total
Catalunya 30,4 30,4 30,4
Espanya 31,3 28,8 29,7
Zona euro 27,7 26,5 27,0
Unió Europea 28,4 26,8 27,5
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Bretxa del risc de pobresa. 65 anys i més 2018
Homes Dones Total
Catalunya 17,6 16,5 16,9
Espanya 18,0 17,8 17,9
Zona euro 17,0 16,4 16,6
Unió Europea 17,7 17,4 17,4
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 27 de juny de 2019. Sèries revisades el 16 de desembre de 2019.

Nota metodològica

La bretxa del risc de pobresa és un indicador que mostra, en termes percentuals, la distància entre la mediana dels ingressos equivalents de la població en risc de pobresa i el llindar de risc de pobresa. Aquest llindar es fixa com el 60% de la mediana nacional dels ingressos disponibles anuals equivalents (després de transferències socials).

En el cas de Catalunya, el llindar es fixa com el 60% de la mediana dels ingressos disponibles anuals equivalents de la població catalana (després de transferències socials).

Les dades de Catalunya provenen de l'Enquesta de condicions de vida. Es tracta d'una operació estadística de l'INE de periodicitat anual, de la qual l'Idescat ofereix una explotació específica dels resultats per a Catalunya.

A partir de l'any 2016, com a resultat d'un acord subscrit amb l'INE per millorar aquesta estadística, l'Idescat realitza un treball de camp propi ampliant l'Enquesta amb la informació sobre més de 1.700 llars; així la mostra conjunta passa a ser de més de 3.000 llars i de 7.300 individus. L'objectiu principal d'aquesta ampliació ha estat millorar la fiabilitat estadística dels resultats.

A partir del 2013, les dades relatives als ingressos de la llar de l'Enquesta de condicions de vida es construeixen amb una metodologia mixta que combina la informació proporcionada per l'informant amb registres administratius de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social.