Saltar al contingut principal

Bretxa del risc de pobresa. Per sexe i grups d'edat

Bretxa del risc de pobresa. Per sexe 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 25,3 .. ..
Dones 26,1 .. ..
Total 25,5 29,1 24,5 (e)
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 23 de setembre de 2020. Sèries revisades el 30 de març de 2021.

Nota metodològica

L'indicador es calcula com la diferència entre la renda neta total equivalent mitjana de la població per sota del llindar de risc de pobresa i el mateix llindar de risc de pobresa, expressada com a percentatge del llindar de risc de pobresa. Aquest llindar s'estableix en el 60% de la renda disponible equivalent mitjana de totes les persones de Catalunya.

L'agregat de la UE és una mitjana ponderada per població de xifres nacionals individuals. En línia amb les decisions del Consell Europeu, la taxa de risc de pobresa es mesura en relació amb la situació de cada país en lloc d'aplicar un llindar comú a tots els països.