Saltar al contingut principal

Bretxa del risc de pobresa

Bretxa del risc de pobresa. Per sexe 2022
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 31,6 28,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 27,4 27,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 29,4 27,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 10.30 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 24 d'abril de 2023. Sèries revisades el 4 de maig de 2023.

Estadística ECV

Nota metodològica

L'indicador es calcula com la diferència entre la renda neta total equivalent mitjana de la població per sota del llindar de risc de pobresa i el mateix llindar de risc de pobresa, expressada com a percentatge del llindar de risc de pobresa. Aquest llindar s'estableix en el 60% de la renda disponible equivalent mitjana de totes les persones de Catalunya.

L'agregat de la UE és una mitjana ponderada per població de xifres nacionals individuals. En línia amb les decisions del Consell Europeu, la taxa de risc de pobresa es mesura en relació amb la situació de cada país en lloc d'aplicar un llindar comú a tots els països.