Saltar al contingut principal
Bretxa salarial entre homes i dones
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2019 12,1 9,4 14,1
2018 13,3 11,9 14,4
2017 14,3 13,5 14,6
2016 14,9 14,8 15,1
2015 13,9 14,1 15,5
2014 16,5 14,9 15,7
2013 19,9 17,8 16,0
2012 20,2 18,7 16,4
2011 19,8 17,6 16,2
2010 18,4 16,2 15,8
2009 18,5 16,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2008 19,8 16,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2007 17,1 18,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2006 17,9 17,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta d'estructura salarial de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 05.20 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 21 de gener de 2022. Sèries revisades el 22 de febrer de 2022.

Nota metodològica

L'indicador mesura la diferència entre el guany salarial brut mitjà per hora de l'ocupació assalariada masculina i de l'ocupació assalariada femenina com un percentatge del guany salarial brut mitjà per hora de l'ocupació assalariada masculina. L'indicador s'ha definit com a no ajustat, ja que proporciona una visió general de les desigualtats de gènere en termes salarials i mesura un concepte més ampli que el concepte d'igual retribució pel mateix treball. S'inclou tota l'ocupació assalariada d'empreses amb deu o més empleats, sense restriccions d'edat i hores treballades.

L'àmbit de cobertura sectorial són les empreses l'activitat econòmica de les quals s'engloba en els sectors de la indústria, la construcció i els serveis. S'exclou l'administració pública, les llars que ocupen personal domèstic i els organismes extraterritorials.

El concepte de guany salarial utilitzat inclou els pagaments per hores extraordinàries, però no els pagaments extraordinaris.